برگزاری مراسم تکریم و معارفه ی معاون دانشجویی دانشگاه بجنورد.

برگزاری مراسم تکریم و معارفه ی معاون دانشجویی دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، مراسم تکریم و معارفه ی معاون دانشجویی این دانشگاه برگزار شد.

 در ابتدای این مراسم ، که با حضور اعضای هیئت رئیسه و مدیران و کارکنان بخش های مختلف معاونت دانشجویی برگزار شد؛ دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، ضمن تقدیر از زحمات دکتر علیرضا قنبری فیروزآبادی در دوران تصدی سرپرستی معاونت دانشجویی، گفت: خدمات رسانی مطلوب، ارتقای شیوه ها و خلاقیت و نوآوری از ویژگی های بارز معاونت دانشجویی در این دوره بوده است.

وی با معرفی دکتر محمدرضا قربانی، به عنوان معاون دانشجویی جدید دانشگاه بجنورد، ادامه داد: امیدواریم با تعامل مثبت و موثر با حوزه های دیگر دانشگاه و درک حساسیت حوزه ی دانشجویی، ضمن بهره مندی از تجارب گذشته، اقدام های موثری در رفع نیازهای دانشجویان انجام گیرد.

در ادامه، حاضرین در نشست، از تلاش های دکتر علیرضا قنبری فیروزآبادی تقدیر نموده و آمادگی خود را برای همکاری با دکتر محمدرضا قربانی اعلام نمودند.

گفتنی است دکتر محمدرضا قربانی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان های خارجی، به مدت دو سال، به سمت معاونت دانشجویی دانشگاه بجنورد، منصوب شد.

کانال اطلاع رسلانی روابط عمومی دانشگاه بجنورد: @universityofbojnord