کارشناس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی

سمت سازمانی: کارشناس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی
نام و نام خانوادگی: مهندس مجید جوان
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد- مهندسی صنایع
شماره تماس مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۵۸
فکس : ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۵
پست الکترونیک : jazb_bojnord@ub.ac.ir
مکان اسقرار واحد : سازمان مرکزی – دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
 
  •  کاربر گرامی :
جهت طرح مشکل، ارائه راهکار و انتقادات خود می توانید با پست الکترونیکی jazb_bojnord@ub.ac.ir ارتباط برقرار نمایید.
آدرس کوتاه :