معاون اداري و مالي

 
سمت سازمانی:معاون اداري و مالي
نام و نام خانوادگی:دكتر حسن جعفرياني
مدرک تحصیلی:دكتري - مديريت
شماره تماس مستقیم :۰۵۸۳۲۲۸۴۶۰۶
شماره تماس داخلی :۱۶۰
فکس :۰۵۸۳۲۲۸۴۶۰۶
پست الکترونیک :h.izanlu@ub.ac.ir
مکان اسقرار واحد :سازمان مركزي – معاونت اداري و مالي
 
 
 
شرح وظایف :
  همكاري با معاون اداري-مالي در اجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه
  رسيدگي به هدف‌هاي اجرايي دانشگاه و چگنگي گردش كارها و روش‌هاي كار در واحدهاي مختلف
  ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهارنظر در خصوص رفع مشكلات موجود
  نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط به امور اداري، استخدامي، مالي، معاملاتي و حقوقي دانشگاه
  ارائه گزارشهاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت‌نظر
  اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار واحدهاي تابعه
  شركت در شوراها، كميسيون‌ها، جلسات و اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداري، استخدامي، مالي، معاملاتي و حقوقي در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه
  نظارت، همكاري و اظهارنظر در تهيه و تنظيم بودجه ساليانه دانشگاه و پيشنهاد آن به مقامات و مراجع ذيربط
  تهيه و اجراي طرحهاي رفاهي كاركنان با توجه به امكانات دانشگاه
  انجام امور استخدامي و تأمين نياز نيروي انساني دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط با هماهنگي مديريت طرح و برنامه
  بررسي و پيشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامي اعضاء هيأت علمي به مراجع ذيصلاح
  همكاري با ديگر معاونتها و واحدهاي مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشي و پژوهشي و دانشجويي آن
  نظارت بر انجام امور نگهباني و انتظامي دانشگاه با همكاري واحد حراست دانشگاه
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد