رییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 
سمت سازمانی:سرپرست گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت
نام و نام خانوادگی:دكتر مهران گرمه
مدرک تحصیلی:دكتري - کامپیوتر
شماره تماس مستقیم :۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۹
شماره تماس داخلی :
فکس : ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۹
پست الکترونیک :
مکان اسقرار واحد :ساختمان علوم انساني 2 –طبقه همکف اتاق 119 
 
 
شرح وظايف:
تشکیل کمیته های همکاری علمی-پژوهشی با سازمانهای مختلف.
انجام امور مربوط به همکاریهای علمی و تحقیقاتی با بخش های مختلف جامعه.
برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرحهای علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با بخشهای مختلف جامعه.
سیاست گذاری و تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهشهای کاربردی وفن بازاریابی پژوهش.
برنامه ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان.
برگزاری کارگاه های آموزشی در زمنیه ترویج کارآفرینی و آشنایی با مفهوم کارآفرینی.
هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود.
آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه های شغلی موجود در جامعه.
همفکری با مدیران گروه های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تأسیس دوره های میان رشته ای کاربردی.
برگزاری دوره های و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی.
انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به مؤسسات و دستگاه های اجرایی مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی در چهارچوب مقررات.
انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به مؤسسات و دستگاه های اجرایی مختلف برای دروسی که نیاز به مراجعه به مراکز برون دانشگاهی دارند.
شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان.
تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی-کاربردی.
توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش محور.
تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه.
انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی.
همکاری با سازمان ها و شرکت ها در جهت انجام آزمایش های صنعتی-تحقیقاتی با توجه به ضوابط مورد عمل.
ترتیب بازدید مسئولین بخشهای مختلف کشور از دانشگاه و بالعکس با هماهنگی واحدهای مربوط.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد