مدیر امور اداری و پشتیبانی

 
سمت سازمانی: سرپرست امور اداری و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی: امیرحسین نقی پوران
مدرک تحصیلی: لیسانس
شماره تماس مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۰۸
شماره تماس داخلی : 162
فکس : 
پست الکترونیک : bojnourd.university@gmail.com
مکان اسقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی – مدیریت امور اداری و پشتیبانی
 
 
 
شرح وظایف :
  اجراي سياست‌ها و خط ‌مشي‌هاي دانشگاه در زمينه‌هاي مربوط به امور اداري، استخدامي و پشتيباني
  نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي واحدهاي تابعه
  تهيه و تنظيم آئين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم اداري جهت ارائه به مقامات ذيربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به كليه واحدها پس از تأييد
  مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري
  مطالعه و بررسي رسته‌هاي شغلي مشاغل دانشگاهي و ارائه نظرات و پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع ذيربط با همكاري مديريت طرح و برنامه
  ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل دانشگاه
  برنامه‌ريزي در جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه و ارائه طرح‌ها و پيشنهادهاي لازم و همچنين انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هيأت علمي و غير هيأت علمي
  پيش‌بيني ترفيع و تغيير گروه سالانه كاركنان با كمك واحدهاي مربوط
  همكاري با واحد حراست در رمينه حفاظت از ساختمانها، اموال و تأسيسات
  انجام تداركات و تأمين وسايل و تجهيزات موردنياز واحدهاي مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج كشور با هماهنگي كامل واحدهاي ذيربط
  شركت در جلسات تهيه و تنظيم بودجه پرسنلي كاركنان
  نظارت در انجام كليه امور خدماتي دانشگاه و ارائه آن به واحدهاي مختلف
  تهيه طرحهاي مربوط به رفاه عمومي كاركنان و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي مزبور
  برنامه‌ريزي و نظارت بر روشهاي مطلوب اداره امور استخدامي دانشگاه
  نظارت بر اجراي صحيح مقررات استخدامي و ارائه راهنمايي‌هاي لازم
  همكاري در امر تهيه و تنظيم و اصلاح مجموعه شرح وظايف، نمودار و پستهاي سازماني دانشگاه با مديريت طرح و برنامه
  نظارت بر امور حضور و غياب، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام‌وقت كاركنان، اضافه‌كاري و انتصاب كاركنان(هيأت علمي و غير هيأت علمي)
  مشاركت در جلسات و كميسيونهاي مختلف و اظهارنظر و ارائه پيشنهادات لازم
  رسيدگي به امور رفاهي و بازنشستگي كاركنان و اتخاذ تصميمات لازم
  نظارت بر امر ارزشيابي واحدهاي تابعه
 
 
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد