کارشناس امور اداری و پشتیبانی

 
سمت سازمانی: کارشناس امور اداری و پشتیبانی 
نام و نام خانوادگی:ابوالفضل طراوتی
مدرک تحصیلی: لیسانس –  مدیریت بازرگانی
شماره تماس مستقیم : 
شماره تماس داخلی : ۳۵۱
فکس : 
پست الکترونیک : ندارد
مکان اسقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی – مدیریت امور اداری و پشتیبانی
 
 
 
شرح وظایف :
  توانایی راهنمایی پرسنلی امور اداری
  شناسایی گردش کار امور اداری و کارگزینی
  شناسایی شیوه های مطالعاتی اجرایی قوانین اداری
  شناسایی مقررات تحویل و تحول اسناد و امور اداری
 جمع آوری و بررسی نیازهای پرسنلی سیستم جاری و تامین آنها
  توانایی مطالعه و بررسی قوانین استخدامی و شیوه های اجرایی امور اداری
  هماهنگ نمودن فعالیت های واحدهای تابعه با برنامه ها و هدف های مورد نیاز
  پیگیری امور محوله از سوی مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بجنورد
  شناسایی اصول برقراری ارتباط مستمر با واحدهای مختلف اسناد و صف سیستم جاری
  شناسایی اصول بکارگیری شیوه های نظارت به روز ، بر حفظ و نگهداری اسناد و امور اداری
 
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد