کارشناس اداره دبیرخانه مرکزی

 
سمت سازمانی: کارشناس اداره دبیرخانه مرکزی 
نام و نام خانوادگی: معصومه ارغند
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد- زبان و ادبیات فارسی
شماره تماس مستقیم : 
شماره تماس داخلی : ۲۷۸
فکس : ۰۵۸۳۲۴۱۰۷۰۰
پست الکترونیک : ندارد
مکان اسقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی – مدیریت امور اداری و پشتیبانی – اداره دبیرخانه مرکزی
 
 
 
شرح وظایف :
 
  ثبت کلیه مکاتبات وارده و صادره دانشگاه
  ثبت مکاتبات داخلی و جابجایی بین حوزه های مختلف کاری
  جمع آوری و ارسال روزانه مراسلات داخل و خارج از دانشگاه
  دریافت و ارسال مکاتبات از طریق سامانه ERP
  ثبت کلیه اسناد مناقصه های مرتبط با دانشگاه
  انجام سایر امور محوله از سوی مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه
 
 
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد