کارشناس مسئول اداره کارگزینی

  
سمت سازمانی: کارشناس مسئول اداره کارگزینی 
نام و نام خانوادگی: محمد ریحانی
مدرک تحصیلی:لیسانس –  مدیریت بازرگانی
شماره تماس مستقیم : 
شماره تماس داخلی : 164
فکس : 
پست الکترونیک :ندارد
مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی – مدیریت امور اداری و پشتیبانی – واحد کارگزینی
 
 
 
شرح وظایف :
  انجام امور استخدامی (استخدام ، ترفیع ،انتقال ،مرخصی ،بازنشستگی و... ) بر اساس مقررات و آئین نامه های موضوعه
  تعبیر و تفسیر خط مشی امور پرسنلی دانشگاه و تفهیم آن به واحدهای تابعه دانشگاه جهت اجرا
  اعمال و اجرای قوانین ،مقررات و آئین نامه های استخدامی اعضاء هیأت علمی
  مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان
  پیش بینی کادر اداری و فنی مورد نیاز دانشگاه
  بهنگام نمودن سیستم پرسنلی و اطلاعات پرسنلی
  نظارت بر امور حضور و غیاب و ورود و خروج کارکنان
  محاسبه و استخراج اضافه کار ، تاخیر و تعجیل ، ماموریت و مانده مرخصی های کارکنان
  ثبت برگه های ماموریت روزانه ، مرخصی روزانه استحقاقی و استعلاجی در سیستم حضور و غیاب
  پیگیری امور محوله از سوی مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه بجنورد
 
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد