کارگزین اعضاء هیأت علمی

  
سمت سازمانی: کارگزین اعضاء هیأت علمی 
نام و نام خانوادگی: سید رضا پرویز
مدرک تحصیلی: لیسانس – مدیریت بازرگانی
شماره تماس مستقیم : 
شماره تماس داخلی : 166
فکس : 
پست الکترونیک : -
مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی – مدیریت امور اداری و پشتیبانی – واحد کارگزینی
 
 
 
شرح وظایف :
  الف) استخدام شامل:
  تشكيل، تكميل پرونده پرسنلي، صدور حكم و مكاتبات مربوطه اعضاي هيات علمي رسمي، پيماني
  ب) خروج مستخدم از دستگاه:
  اخذ درخواست فرد و موافقت مقام مجاز
  صدور نامه تسويه حساب
  اخذ نامه تسويه حساب كامل شده توسط واحد هاي مختلف دانشگاه
  بايگاني پرونده پرسنلي
  ج) بايگاني:
  د)معرفي نامه ها
  دريافت درخواست معرفي نامه كه توسط مقام مجاز دستور داده شده است
  تهيه پيش نويس نامه
  ارسال جهت امضاء
  ط)ارتقاء طبقه و رتبه
  ظ) صدور احكام هيات علمي  
  ع) بررسي و صدور برگه ماموريت اعضاي هيات علمي
  غ) انجام کلیه امور محوله خارج از موارد فوق
 
 
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد