کارگزین اعضاء غیر هیأت علمی (کارکنان)

  
 
 
سمت سازمانی: کارگزین اعضاء غیر هیأت علمی (کارکنان)    
نام و نام خانوادگی: سروش محمدپور
مدرک تحصیلی: لیسانس –  مدیریت بازرگانی
شماره تماس مستقیم : 32201165
شماره تماس داخلی :165
فکس : 
پست الکترونیک :  soroush.mohammadpour@gmail.com
مکان اسقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی – مدیریت امور اداری و پشتیبانی  
 
 
 
شرح وظایف :
  ايجاد و به روز نگهداشتن بانک اطلاعات پرسنلی دانشگاه با استفاده از فناوری روز و ارائه گزارش‌ها و صدور گواهی‌های مربوطه
  انجام کليه امور پرسنلی کارکنان در زمينه مرخصی، ماموريت و ابلاغ‌های مربوطه
  همکاری در اجرای ارزشيابی های کارکنان دانشگاه
  انجام كليه عمليات حضور و غياب، اضافه كاري، مرخصي، ماموريت و به طور كلي مكاتبات پرسنلي اعم از دریافت و بررسی برگه های مرخصی و ماموریت و ثبت سیستمی آنها
  محاسبه کارکرد ماهیانه کارکنان به منظور پرداخت حقوق و اضافه کاری آنها
  نگهداری اطلاعات مرخصی کارکنان غیر هیات علمی
  دریافت اطلاعات و مدارک کارکنان و بایگانی دستی و الکترونیکی آنها
  تنظیم متن ابلاغیه یا بخشنامه های اداری از قبیل ابلاغیه تغییر محل خدمت، بخشنامه های داخلی، اوقات اداری و...
  مطالعه و بررسي و اظهار نظر در رابطه با قوانين و مقررات و بخشنامه ها و آيين نامه هاي استخدامي و جاري كشور
  تهيه گزارش هاي لازم براي مسوولين مربوط
  انجام کلیه امور محوله از سوی مقام ما فوق
 
 
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد