مدیرامور دانشجویی

  
سمت سازمانی: مدیرامور دانشجویی
نام و نام خانوادگی: رضا شکوهی 
مدرک تحصیلی:دکتری - فیزیک
شماره تماس مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۴۱
شماره تماس داخلی : 145
فکس : ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۴۱
پست الکترونیک :ندارد
مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی – مدیریت امور دانشجویی
 
 
 
شرح وظایف :
  تدوین برنامه،سیاست گذاری و تهیه برنامه و تقویم کاری مدیریت امور دانشجویی با هماهنگی معاونت دانشجویی و ارائه پیشنهاد و نظارت بر اجرا
  تهیه و تدوین و به روز رسانی آیین نامه ها، مقررات و دستورالعملهای مورد نیاز اداره امور دانشجویان و ارائه به مراجع ذیربط و نظارت بر اجرای مصوبات مربوط
  برنامه ریزی و سازماندهی امور ارتباط با خانواده های دانشجویان
  نظارت بر اجرای برنامه های اسکان ،تغذیه، بیمه و وامهای دانشجویان
  نظارت بر حراست فضاهای دانشجویی و ارائه گزارش های مربوطه
  تهیه پیش نویس قراردادهای رفاهی دانشجویان با همکاری مسئولان ذیربط ، ارائه به مراجع مربوط و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب
  مطالعه و بررسی درباره مشکلات و مسائل دانشجویی و برنامه ریزی به منظور حل آنها و ارائه پیشنهادها به مراجع مربوط
  ایجاد ارتباط و زمینه های همکاری با سایر مراکز مرتبط خارج از دانشگاه به منظور ارتقاء کمی و کیفی خدمات رفاهی دانشجویان و بهینه سازی فعالیتهای جاری و جذب امکانات خارج از دانشگاه
  نظارت بر کار دانشجویی
  پاسخ به استعلامات کتبی دانشجویان مرتبط با حوزه معاونت دانشجویی از داخل و خارج دانشگاه
   ایجاد هماهنگی با سایر واحدهای سازمانی
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد