معرفی واحد دانشجویی

امور دانشجویی متولی امور رفاهی و معیشتی دانشجویان می باشد. خدمات رفاهی بسترساز فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان است. موفقیت در مدیریت امور رفاهی، تأثیر مستقیم و مثبت بر پیشرفت‌های علمی دانشجویان دارد. مدیریت امور دانشجویی دانشگاه و اداره تابعه آن یعنی ادارۀ خدمات رفاهی و دانشجویی، مسئولیت برنامه‌ریزی و رسیدگی به بخشی از امور غیرآموزشی دانشجویان را بر عهده دارد و در جلب حمایت سایر نهادها و ارگان‌های داخل و یا خارج دانشگاه جهت تأمین نیازهای رفاهی،اجتماعی و مالی دانشجویان، تلاش‌های پیگیر به عمل می‌آورد.
تدوین آیین نامه ها و نظارت برحسن اجرای آنها و ضوابط اجرایی واحد های تابعه شامل تغذیه، خوابگاه و وام ، سیاست گذاری جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت، رسیدگی به مسائل و مشکلات دانشجویان وجلب رضایت آنان، تدوین و عقد قرارداد با شرکت های مرتبط، نظارت بر کار کارشناسان واحد های تابعه و همچنین نیروهای شرکت های طرف قرارداد، از جمله وظایف این مدیریت می باشد.
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد