کارشناس خدمات فنی و فهرست نویسی

 
سمت سازمانی: کارشناس خدمات فنی و فهرست نویسی
نام و نام خانوادگی: بهاره ضیغم جهانی 
مدرک تحصیلی: کارشناسی – کتابداری و اطلاع رسانی 
شماره تماس مستقیم : ۰۵۸۳۲۴۱۰۱۸۰
شماره تماس داخلی : 
فکس : 
پست الکترونیک : ندارد
مکان اسقرار واحد : دانشگاه بجنورد – ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی 
 
 
 
شرح وظایف :
 طبقه بندی کتب،مجلات ،وکاتولوک نویسی،وتهیه فهرست کتب ومجلات موجود در کتابخانه
 تعیین وتهیه فهرست طبقه بندی وبسط وتعمیم وتجدید نظر درانها برحسب احتیاجات خاص وکنترل نهایی کتابهای فهرست شده وطبقه بندی شده
 شماره گذاری وثبت مهر کردن کتب ومجلات جدید وتنظیم ان درقفسه های مطابق سیستم جاری درکتابخانه
 مطالعه وبررسی احتیاجات مراجعه کنندگان وکتابخانه ازنظرمواد خواندنی
 تعیین خط مشی فهرست نویسی ورده بندی کتابهای فارسی وعربی
 گسترش وبهبود نظام رده بندی
 فهرست نویسی توصیفی وتحلیلی(فهرست نویسی مجدد)
 نظارت برفهرست نویسی داستانها
 بازبینی وکنترل فهرست برگه ها
 انتخاب وتهیه بانک های اطلاعات کتاب شناختی
 رسیدگی به وضعیت فیزیکی فهرست برگه ها
 انجام سایرامور مربوط
 اطلاع رساني مناسب به دانشجويان
 بررسي و اقدام براي انتخاب منابع مورد نياز اساتيد ، دانشجويان و گروه هاي آموزشي
 ثبت كتاب ، آماده سازي ، رف خواني و آمار گيري سالانه
 بررسي در خواست هاي مورد نياز و نظارت بر سالن مطالعه
 ورود اطلاعات درسیستم نرم افزار کتابخانه
 رده بندی کتب جدید خریداری شده
 دادن شماره ثبت وثبت در دفتر
 تهیه برچسب عطف کتاب و نصب آنها
 ثبت نام اعضای جدید،صدور کارت عضویت، ورود اطلاعات اعضای جدیدبه نرم افزار کتابخانه وعملیات مربوط به آن
 راهنمایی وثبت نام متقاضیان عضویت در کتابخانه دیجیتال
 انجام ساير وظايف محوله از سوي رئيس اداره كتابخانه
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد