کارشناس اطلاع رسانی و مرجع

 
سمت سازمانی: کارشناس اطلاع رسانی و مرجع
نام و نام خانوادگی: نجمه نوروزیان 
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد – کتابداری و اطلاع رسانی 
شماره تماس مستقیم : ۰۵۸۳۲۴۱۰۱۸۰
شماره تماس داخلی : 
فکس : 
پست الکترونیک : ندارد
مکان اسقرار واحد : دانشگاه بجنورد – ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی 
 
 
 
شرح وظایف :
 آشنايي و تعامل با پايگاه هاي اطلاعاتي و تهيه و تنظيم منابع اطلاعاتي پژوهشي و علمي مورد نياز دانشگاه
 جستجوي منابع و مقاله هاي موجود در سايت هاي مختلف
 جستجوي موضوعات مورد تقاضاي مراجعان ، اخذ پرينت و...
 تهيه و تنظيم آمار اطلاعات مورد نياز پژوهشي و علمي دانشگاه براي معرفي در شبكه هاي اينترنتي و يا
 ارائه به مراكز ذيربط
 تهيه و تنظيم گزارش عملكرد فعاليت هاي حوزه كارشناسي
 تهيه ، تنظيم و ارائه برنامه هاي پيشنهادي حوزه كارشناسي
 همكاري در تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي مربوطه به حوزه اطلاع رساني
 ثبت رساله ها در دفتر مخصوص
 چيدن رساله ها براساس شماره ثبت
 بازيابي رساله و پاسخ به مراجعين
 تهيه نمايه عنوان ، موضوع و ...
 پيگيري كارهاي مربوط به اشتراك نشريات
 وارد كردن موجودي در كاردكس
 تهيه نمايه موضوعي
 خريد نشريات تخصصي مورد نياز و اقدامات لازم براي اشتراك
 انجام ساير وظايف محوله از سوي رئيس اداره كتابخانه
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد