كارشناس امور مالي

 
سمت سازمانی:كارشناس امور مالي
نام و نام خانوادگی:حسن كمالي
مدرک تحصیلی:كارشناسي - حسابداري
شماره تماس مستقیم :
شماره تماس داخلی :۱۵۲
فکس : 
پست الکترونیک :
مکان اسقرار واحد :سازمان مركزي – مديريت امور مالي
 
 
شرح وظایف :
پرداخت بابت کلیه قراردادهای منعقده دانشگاه با شرکت های پیمانکاری خدماتی و پشتیبانی
انجام عملیات حسابداری مربوط به ضمانت نامه های بانکی مربوط به شرکت های طرف قرارداد دانشگاه
رسیدگی و ثبت اسناد مربوط به هزینه های جاری(کارپردازی-فرهنگی- پژوهشی –فناوریو...)سایر منابع و درآمد اختصاصی
رسیدگی و ثبت اسناد مربوط به دانشجویان بورسیه
بایگانی اسناد جاری
صدور چک مربوط به اسناد جاری
تنظیم نامه های بیمه و مالیات مربوط به اسناد جاری و عمرانی
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد