كارشناس مسئول

 
سمت سازمانی:كارشناس مسئول
نام و نام خانوادگی:فاطمه وظيفه شناس
مدرک تحصیلی:كارشناسي - حسابداري
شماره تماس مستقیم :
شماره تماس داخلی :
فکس : 
پست الکترونیک :
مکان اسقرار واحد :سازمان مركزي – مديريت امور مالي
 
 
شرح وظایف :
مسئول احصاء و مستند سازی فرایند های انجام فعالیتها در امور مالی
مسئول پیگیری و اصلاح فرآیندهای مالی و پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد