وظايف و اختيارات

 

 

 وظايف و اختيارات هيأت امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی

  (ماده 7 آیین ­نامه تشکیل هیأت­ های امنا و هیأت ­های ممیزه)

 

 

الف– تصويب آيين‌نامه داخلي،

ب – تصويب سازمان اداري مؤسسه بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مربوط با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد،

ج – بررسي و تصويب بودجه مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه پيشنهاد مي‌شود،

د - تصويب بودجه تفصيلي مؤسسه،

هـ ـ تصويب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه،

و – تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن،

ز – تعيين حسابرس و خزانه‌دار براي مؤسسه،

ح – كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصي و عوائد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي، ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي،

ط – تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي كه بر حسب مورد پس از تائيد وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي‌باشد،

ي – پيشنهاد ميزان فوق‌العاده اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي (كارشناسان و تكنيسين‌ها) كه حسب مورد پس از تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي‌باشد،

ك – تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشت و درماني مؤسسه در چهارچوب ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد،

ل – تعيين ميزان پرداخت حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه، حق‌التاليف و نظاير آن،

م – بررسي گزارش مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه ارائه مي‌شود،

ن – تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسه كه به منظور هماهنگي پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

 
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد