تاریخ خبر: 1395/12/17

برگزاری مراسم روز درختکاری در دانشگاه بجنورد

            .

برگزاری مراسم روز درختکاری در دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد مراسم ویژه روز درختکاری با عنوان "جشن پردیس سبز" در این دانشگاه بر گزار شد.

در ابتدای این مراسم، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، ضمن عرض خیر مقدم به مسئولین استانی، اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی و دانشجویان این دانشگاه گفت: در حال حاضر حدود دو هکتار عرصه سبز با تعداد 2 هزار و 300 اصله درخت در محل دانشگاه بجنورد موجود است ؛ که در برنامه ی گسترش فضای سبز این میزان به ده هکتار عرصه و 6 هزار اصله درخت افزایش پیدا می کند.

وی ادامه داد: بخشی از فضای سبزی که امروز نهال کاری می شود؛ با کمک آقای دکتر سیدمحمدتقی بطحایی از خیرین و اعضای هیئت مدیره ی حامیان علم و فناوری کشور انجام می پذیرد.

در پایان این مراسم، حاضرین، با کاشت نهال "جشن پردیس سبز" دانشگاه بجنورد را گرامی داشتند.