تاریخ خبر: 1396/6/4

استقبال مردم و مسئولین از خدمات غرفه ی دانشگاه بجنورد در نمایشگاه هفته ی دولت

            .
.
.

استقبال مردم و مسئولین از خدمات غرفه ی دانشگاه بجنورد در نمایشگاه هفته ی دولت (مجموعه تفریحی بش قارداش - یکم تا هشتم شهریور ساعت 17 تا 22)