اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی گروه آموزشي پست الكترونيك دانشكده
محسن ضيايي گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها ziaee@ub.ac.ir
هاشم وحداني گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها hvahdani@ub.ac.ir
بابك رضايي خبوشان گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها b.rezaee@ub.ac.ir
منصوره خاكستاني گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها m.khakestani@ub.ac.ir
حميدرضا محقي گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها hr.moheghi@ub.ac.ir
مهدي ديرانلو گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها m.deiranloo@ub.ac.ir
ياسر دهنوي گروه مهندسي عمران ydehnavi@ub.ac.ir
محسن طالب زاده گروه مهندسي عمران mtalebzadeh@ub.ac.ir
مهران محمدي گروه مهندسي عمران m.mohamadi@ub.ac.ir
محمد خندان بكاولي گروه مهندسي عمران m.khandan@ub.ac.ir
حسن محمدي پيروز گروه مهندسي برق گرايش قدرت pirouz@ub.ac.ir
محمد وحداني گروه حسابداري m.vahdani@ub.ac.ir
صديقه دوستيان گروه حسابداري s.doostian@ub.ac.ir
مجيد دشتبان فاروجي گروه اقتصاد نظري m.dashtnan@ub.ac.ir
روح الله بابكي گروه اقتصاد نظري babaki@ub.ac.ir
افسانه جوادي گروه اقتصاد نظري a.javadi@ub.ac.ir
زينب گل پيچ گروه مشاوره و روانشناسی z.golpich@ub.ac.ir
علي اكبر سليمانيان گروه مشاوره و روانشناسی soliemanian@ub.ac.ir
حسين اسكندري گروه مشاوره و روانشناسی h.eskandari@ub.ac.ir
معصومه اسلامي گروه مشاوره و روانشناسی eslami@ub.ac.ir
حميد درودي گروه مشاوره و روانشناسی h.darroudi@ub.ac.ir
هادی عباسی گروه مشاوره و روانشناسی abbasihadi@yahoo.com
زهرا رسولي گروه معارف z.rasooli@ub.ac.ir
علي اصغر پيله ور گروه مهندسي شهرسازي pilevar@ub.ac.ir
محمدرضا قرباني گروه زبان انگليسي ghorbani@ub.ac.ir
محمدعلي رباط جزي گروه زبان انگليسي ma.robatjazy@ub.ac.ir
محمد شباني گروه تربيت بدني shabani@ub.ac.ir
نصرت الله هدايت پور گروه تربيت بدني n.hedayatpour@ub.ac.ir
آزاده شريفي نوغابي گروه گرافيك a.sharifi@ub.ac.ir
عادله طالب زاده گروه گرافيك a.talebzadeh@ub.ac.ir
رضا مرادپور گروه مهندسي معماري r.moradpoor@ub.ac.ir
مصطفی ارغياني گروه مهندسي معماري m.arghyani@ub.ac.ir
محمد مهوش گروه مهندسي معماري m.mahvash@ub.ac.ir
مهسا ضميري گروه مهندسي شهرسازي m.zamiri@ub.ac.ir
ميثم علي پور گروه مهندسي شهرسازي m.alipour@ub.ac.ir
محمود بخشي گروه رياضي bakhshi@ub.ac.ir
اميدرضا دهقان گروه رياضي dehghan@ub.ac.ir
سميه محمدزاده گروه رياضي smohamad@ub.ac.ir
امید وحدانی فر گروه ادبيات فارسي o.kargari@ub.ac.ir
محمدباقر مقدسی گروه حقوق mbmoghadasi@ub.ac.ir
مهدی بی غم گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار mahdi.bigham@ub.ac.ir
رابعه روانی فرد گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار ravanifard@ub.ac.ir
زهرا فرهادی گروه حسابداري z.farhadi@ub.ac.ir
الهام حاجیان گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار e.hajian@ub.ac.ir
علی اکبر یحیی آبادی گروه مهندسي عمران a.yahyaabadi@ub.ac.ir
امین جاجرمی گروه مهندسي برق گرايش قدرت a.jajarmi@ub.ac.ir
علیرضا شریعتی ایوری گروه حسابداري a.shariati@ub.ac.ir
احمد لطفی گروه حسابداري a.lotfi@ub.ac.ir
نرجس کمالی کرمانی گروه حسابداري n.kamali@ub.ac.ir
ملاحت امانی گروه مشاوره و روانشناسی m.amani@ub.ac.ir
علی محمدزاده ابراهیمی گروه مشاوره و روانشناسی am.ebrahimi@ub.ac.ir
بهنام الیاس پور گروه اقتصاد نظري elyaspour@ub.ac.ir
تکتم امینی گروه اقتصاد نظري t.amini@ub.ac.ir
جواد هراتی گروه اقتصاد نظري j.herati@ub.ac.ir
عبدالله خشنودی گروه اقتصاد نظري a.khoshnudi@ub.ac.ir
زکیه دوست کام گروه معارف z.doustkam@ub.ac.ir
محمد عبداللهی گروه معارف m.abdollahi@ub.ac.ir
محمدرضا عادل گروه زبان انگليسي m.adel@ub.ac.ir
محمد شیخ زاده گروه مدیریت، سنجش و تکنولوژی آموزشی m.sheikhzadeh@ub.ac.ir
علیرضا حدادیان گروه مدیریت، سنجش و تکنولوژی آموزشی a.hadadian@ub.ac.ir
حسن جعفریانی گروه مدیریت، سنجش و تکنولوژی آموزشی h.jafaryani@ub.ac.ir
علیرضا حسنی گروه مهندسي شهرسازي a.hasani@ub.ac.ir
عاطفه صداقتی گروه مهندسي شهرسازي a.sedaghati@ub.ac.ir
حسن وحدانی چرزه خون گروه مهندسي شهرسازي h.vahdani@ub.ac.ir
علی دانشوری گروه مهندسي شهرسازي a.daneshvari@ub.ac.ir
مریم قربانزاده گروه مهندسي معماري
موسی شاکری گروه مهندسي معماري m.shakeri@ub.ac.ir
هانیه اسحاق زاده گروه گرافيك h.eshaghzadeh@ub.ac.ir
سمیه خزائی گروه گرافيك s.khazaee@ub.ac.ir
نفیسه گریوانی گروه صنایع دستی n.gerivani@ub.ac.ir
بهنام سربخشیان گروه صنایع دستی b.sarbakhshian@ub.ac.ir
داوود بخشش گروه علوم كامپيوتر d.bakhshesh@ub.ac.ir
مهدی ایمان پرست گروه علوم كامپيوتر m.imanparast@ub.ac.ir
فروغ معین مقدس گروه رياضي f.moeen@ub.ac.ir
محمد دهقان نیری گروه رياضي m.dehghan@ub.ac.ir
صدیقه باروط کوب گروه رياضي s.barutkub@ub.ac.ir
حمیده نسب زاده گروه رياضي h.nasabzadeh@ub.ac.ir
عصمت رشیدی گروه تربيت بدني e.rashidi@ub.ac.ir
محسن کیان گروه رياضي kian@ub.ac.ir
قاسم جوادی گروه مهندسي عمران ghjavadi@ub.ac.ir
سید قاسم رستمی گروه مهندسي عمران gh.rostami@ub.ac.ir
مسابقات acm گروه علوم كامپيوتر acm.info@ub.ac.ir
احمد حیدرنیا گروه مشاوره و روانشناسی heydarnia@ub.ac.ir
زینب عرب اسدی گروه علوم كامپيوتر arabasadi@ub.ac.ir
حسن جعفریانی گروه مدیریت، سنجش و تکنولوژی آموزشی h.jafariani@ub.ac.ir
مجتبی حاجی پور گروه رياضي m.hajipoor@ub.ac.ir
اکبر پاد گروه رياضي a.paad@ub.ac.ir
مهدی نودهی گروه رياضي m.nodehi@ub.ac.ir
الهام عنایتی گروه علوم كامپيوتر e.enayati@ub.ac.ir
حسام صفا گروه رياضي h.safa@ub.ac.ir
عبدالرضا محمدی گروه مهندسي برق گرايش قدرت a.mohammadi@ub.ac.ir
ابوالفضل جمشیدزاده گروه مهندسي عمران a.jamshidzadeh@ub.ac.ir
زهره دادی گروه رياضي z.dadi@ub.ac.ir
احمد محقر گروه حقوق a.mohaghar@ub.ac.ir
حسین موسائی گروه رياضي h.mousaee@ub.ac.ir
ابوالفضل محمدی گروه مهندسی شیمی mohammadi.a@ub.ac.ir
پریسا نیلوفر گروه رياضي p.nilufar@ub.ac.ir
حسام الدین آرمان گروه صنایع دستی h.arman@ub.ac.ir
مجید الهی شیروان گروه زبان انگليسي m.elahi@ub.ac.ir
حامد جوادی گروه مهندسي برق گرايش قدرت h.javadi@ub.ac.ir
طیبه رحیمی گروه مشاوره و روانشناسی t.rahimi@ub.ac.ir
امین جاجرمی گروه مهندسي برق گرايش قدرت
مسعود نیکوقدم گروه اقتصاد نظري nikooghadam@ub.ac.ir
عظیم نظری گروه اقتصاد نظري a.nazari@ub.ac.ir
مرتضی نوروزی گروه رياضي m.norouzi@ub.ac.ir
آرمین حاجیان گروه رياضي a.hadjian@ub.ac.ir
عباس نسائیان گروه مشاوره و روانشناسی a.nesaeeyan@ub.ac.ir
مرتضی نظیفی گروه مشاوره و روانشناسی nazifi@ub.ac.ir
طیبه نصری گروه رياضي t.nasri@ub.ac.ir
رضا شکوهی گروه رياضي r.shokuhi@ub.ac.ir
بی بی ملیحه موسوی گروه رياضي m.mousavi@ub.ac.ir
ابوالفضل نیازی مطلق گروه رياضي a.niazi@ub.ac.ir
مریم رمضانی گروه رياضي m.ramezani@ub.ac.ir
سید بیژن جیا گروه فیزیک jiabijan@ub.ac.ir
آزاده سلطانی گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار a.soltani@ub.ac.ir
ابراهیم محمدی رازی گروه مهندسي برق گرايش قدرت e.mohammadi@ub.ac.ir
غلامحسین اکبری گروه مهندسي عمران akbari@ub.ac.ir
مهدی بیات گروه مهندسی شیمی m.bayat@ub.ac.ir
رضا نیرومند گروه معارف r.niroomand@ub.ac.ir
حمید فدیشه ای گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار h.fadishei@ub.ac.ir
رقیه اسدی گروه مشاوره و روانشناسی r.asadi@ub.ac.ir
مژگان قربان زاده گروه مهندسي معماري m.ghorbanzadeh@ub.ac.ir
حسین احمد برآبادی گروه اقتصاد نظري h.barabadi@ub.ac.ir
علی گرمرودی گروه مهندسی شیمی a.garmroudi@ub.ac.ir
فرشید پورشهابی گروه اقتصاد نظري f.pourshahabi@ub.ac.ir
جواد صائبی گروه مهندسي برق گرايش قدرت s.saebi@ub.ac.ir
محمد علی نژاد مفرد گروه رياضي m.alinejad@ub.ac.ir
محمد ولی احمدی گروه رياضي mv.ahmadi@ub.ac.ir
حسین کریمی گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها h.karimi@ub.ac.ir
غلامحسین خرمی گروه فیزیک gh.khorami@ub.ac.ir
امین امیری دلوئی گروه مهندسی مکانیک a.amiri@ub.ac.ir
محسن رستمیان دلاور گروه رياضي m.rostamian@ub.ac.ir
ساناز جعفری گروه مهندسی مکانیک s.jafari@ub.ac.ir
علي اصغر ياري فرد گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار yarifard@ub.ac.ir
حسين شهركي گروه مهندسي عمران h.shahraki@ub.ac.ir
مجتبی مجرد گروه ادبيات فارسي m.mojarad@ub.ac.ir
امين جودت گروه مهندسی مکانیک a.jodat@ub.ac.ir
الیاس برآبادی گروه زبان انگليسي e.barabadi@ub.ac.ir
هومن نعیمی گروه مهندسی مکانیک h.naeimi@ub.ac.ir
حسين طاهري چادر نشين گروه تربيت بدني h.taheri@ub.ac.ir
علي رضا قنبري فيروز آبادي گروه تربيت بدني ghanbari@ub.ac.ir
زهرا عامري گروه حقوق a.ameri@ub.ac.ir
سعيد بذرافشان گروه حسابداري s.bazrafshan@ub.ac.ir
حسن ايزانلو گروه زبان انگليسي h.izanlu@ub.ac.ir
معين السادات حجازي گروه صنایع دستی hejazi@ub.ac.ir
زهرا نیکخواه فرخانی گروه مدیریت، سنجش و تکنولوژی آموزشی z.nkkhah@ub.ac.ir
حسن سلم آبادی گروه معارف h.salmabadi@ub.ac.ir
سلمان پور اسماعيل گروه مهندسي عمران pouresmaeil@ub.ac.ir
حسين دلاوري گروه مهندسی شیمی h.delavari@ub.ac.ir
حكيمه مربي هروي گروه آمار h.morabi@ub.ac.ir
میقاق حسینی کشتانی گروه تربيت بدني m.hosseini@ub.ac.ir
مهران گرمه گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار m.grame@ub.ac.ir
محمد ریحانی گروه تربيت بدني mo.reihani@ub.ac.ir
مهتا سردرودیان گروه تربيت بدني m.sardroudian@ub.ac.ir
مرتضی اسفندیاری گروه مهندسی شیمی m.esfadyari@ub.ac.ir
الهام محمد زاده نقاشان گروه معارف e.mohammadzadeh@ub.ac.ir
علی خزائی گروه مهندسي برق گرايش قدرت khazaee.a@ub.ac.ir
غلامحسن خواجوی فدافن گروه زبان انگليسي hkhajavy@ub.ac.ir
حمید معرفتی گروه تربيت بدني h.marefati@ub.ac.ir
مهدی ادیبی گروه مهندسي عمران m.adibi@ub.ac.ir
حسن سجادی گروه مهندسی مکانیک h.sajjadi@ub.ac.ir
عبد الحسین طالبی نجف آبادی گروه حسابداري a.talebi@ub.ac.ir
 
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد