اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی گروه آموزشي پست الكترونيك دانشكده
محسن ضيايي گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها ziaee [AT] ub.ac.ir
هاشم وحداني گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها hvahdani [AT] ub.ac.ir
بابك رضايي خبوشان گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها b.rezaee [AT] ub.ac.ir
منصوره خاكستاني گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها m.khakestani [AT] ub.ac.ir
حميدرضا محقي گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها hr.moheghi [AT] ub.ac.ir
مهدي ديرانلو گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها m.deiranloo [AT] ub.ac.ir
ياسر دهنوي گروه مهندسي عمران ydehnavi [AT] ub.ac.ir
محسن طالب زاده گروه مهندسي عمران mtalebzadeh [AT] ub.ac.ir
مهران محمدي گروه مهندسي عمران m.mohamadi [AT] ub.ac.ir
محمد خندان بكاولي گروه مهندسي عمران m.khandan [AT] ub.ac.ir
حسن محمدي پيروز گروه مهندسي برق گرايش قدرت pirouz [AT] ub.ac.ir
محمد وحداني گروه حسابداري m.vahdani [AT] ub.ac.ir
صديقه دوستيان گروه حسابداري s.doostian [AT] ub.ac.ir
مجيد دشتبان فاروجي گروه اقتصاد نظري m.dashtnan [AT] ub.ac.ir
روح الله بابكي گروه اقتصاد نظري babaki [AT] ub.ac.ir
افسانه جوادي گروه اقتصاد نظري a.javadi [AT] ub.ac.ir
زينب گل پيچ گروه مشاوره و روانشناسی z.golpich [AT] ub.ac.ir
علي اكبر سليمانيان گروه مشاوره و روانشناسی soliemanian [AT] ub.ac.ir
حسين اسكندري گروه مشاوره و روانشناسی h.eskandari [AT] ub.ac.ir
معصومه اسلامي گروه مشاوره و روانشناسی eslami [AT] ub.ac.ir
حميد درودي گروه مشاوره و روانشناسی h.darroudi [AT] ub.ac.ir
هادی عباسی گروه مشاوره و روانشناسی abbasihadi [AT] yahoo.com
زهرا رسولي گروه معارف z.rasooli [AT] ub.ac.ir
علي اصغر پيله ور گروه مهندسي شهرسازي pilevar [AT] ub.ac.ir
محمدرضا قرباني گروه زبان انگليسي ghorbani [AT] ub.ac.ir
محمدعلي رباط جزي گروه زبان انگليسي ma.robatjazy [AT] ub.ac.ir
محمد شباني گروه تربيت بدني shabani [AT] ub.ac.ir
نصرت الله هدايت پور گروه تربيت بدني n.hedayatpour [AT] ub.ac.ir
آزاده شريفي نوغابي گروه گرافيك a.sharifi [AT] ub.ac.ir
عادله طالب زاده گروه گرافيك a.talebzadeh [AT] ub.ac.ir
رضا مرادپور گروه مهندسي معماري r.moradpoor [AT] ub.ac.ir
مصطفی ارغياني گروه مهندسي معماري m.arghyani [AT] ub.ac.ir
محمد مهوش گروه مهندسي معماري m.mahvash [AT] ub.ac.ir
مهسا ضميري گروه مهندسي شهرسازي m.zamiri [AT] ub.ac.ir
ميثم علي پور گروه مهندسي شهرسازي m.alipour [AT] ub.ac.ir
محمود بخشي گروه رياضي bakhshi [AT] ub.ac.ir
اميدرضا دهقان گروه رياضي dehghan [AT] ub.ac.ir
سميه محمدزاده گروه رياضي smohamad [AT] ub.ac.ir
امید وحدانی فر گروه ادبيات فارسي o.kargari [AT] ub.ac.ir
محمدباقر مقدسی گروه حقوق mbmoghadasi [AT] ub.ac.ir
مهدی بی غم گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار mahdi.bigham [AT] ub.ac.ir
رابعه روانی فرد گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار ravanifard [AT] ub.ac.ir
زهرا فرهادی گروه حسابداري z.farhadi [AT] ub.ac.ir
الهام حاجیان گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار e.hajian [AT] ub.ac.ir
علی اکبر یحیی آبادی گروه مهندسي عمران a.yahyaabadi [AT] ub.ac.ir
امین جاجرمی گروه مهندسي برق گرايش قدرت a.jajarmi [AT] ub.ac.ir
علیرضا شریعتی ایوری گروه حسابداري a.shariati [AT] ub.ac.ir
احمد لطفی گروه حسابداري a.lotfi [AT] ub.ac.ir
نرجس کمالی کرمانی گروه حسابداري n.kamali [AT] ub.ac.ir
ملاحت امانی گروه مشاوره و روانشناسی m.amani [AT] ub.ac.ir
علی محمدزاده ابراهیمی گروه مشاوره و روانشناسی am.ebrahimi [AT] ub.ac.ir
بهنام الیاس پور گروه اقتصاد نظري elyaspour [AT] ub.ac.ir
تکتم امینی گروه اقتصاد نظري t.amini [AT] ub.ac.ir
جواد هراتی گروه اقتصاد نظري j.herati [AT] ub.ac.ir
عبدالله خشنودی گروه اقتصاد نظري a.khoshnudi [AT] ub.ac.ir
زکیه دوست کام گروه معارف z.doustkam [AT] ub.ac.ir
محمد عبداللهی گروه معارف m.abdollahi [AT] ub.ac.ir
محمدرضا عادل گروه زبان انگليسي m.adel [AT] ub.ac.ir
محمد شیخ زاده گروه مدیریت، سنجش و تکنولوژی آموزشی m.sheikhzadeh [AT] ub.ac.ir
علیرضا حدادیان گروه مدیریت، سنجش و تکنولوژی آموزشی a.hadadian [AT] ub.ac.ir
حسن جعفریانی گروه مدیریت، سنجش و تکنولوژی آموزشی h.jafaryani [AT] ub.ac.ir
علیرضا حسنی گروه مهندسي شهرسازي a.hasani [AT] ub.ac.ir
عاطفه صداقتی گروه مهندسي شهرسازي a.sedaghati [AT] ub.ac.ir
حسن وحدانی چرزه خون گروه مهندسي شهرسازي h.vahdani [AT] ub.ac.ir
علی دانشوری گروه مهندسي شهرسازي a.daneshvari [AT] ub.ac.ir
مریم قربانزاده گروه مهندسي معماري
موسی شاکری گروه مهندسي معماري m.shakeri [AT] ub.ac.ir
هانیه اسحاق زاده گروه گرافيك h.eshaghzadeh [AT] ub.ac.ir
سمیه خزائی گروه گرافيك s.khazaee [AT] ub.ac.ir
نفیسه گریوانی گروه صنایع دستی n.gerivani [AT] ub.ac.ir
بهنام سربخشیان گروه صنایع دستی b.sarbakhshian [AT] ub.ac.ir
داوود بخشش گروه علوم كامپيوتر d.bakhshesh [AT] ub.ac.ir
مهدی ایمان پرست گروه علوم كامپيوتر m.imanparast [AT] ub.ac.ir
فروغ معین مقدس گروه رياضي f.moeen [AT] ub.ac.ir
محمد دهقان نیری گروه رياضي m.dehghan [AT] ub.ac.ir
صدیقه باروط کوب گروه رياضي s.barutkub [AT] ub.ac.ir
حمیده نسب زاده گروه رياضي h.nasabzadeh [AT] ub.ac.ir
عصمت رشیدی گروه تربيت بدني e.rashidi [AT] ub.ac.ir
محسن کیان گروه رياضي kian [AT] ub.ac.ir
قاسم جوادی گروه مهندسي عمران ghjavadi [AT] ub.ac.ir
سید قاسم رستمی گروه مهندسي عمران gh.rostami [AT] ub.ac.ir
مسابقات acm گروه علوم كامپيوتر acm.info [AT] ub.ac.ir
احمد حیدرنیا گروه مشاوره و روانشناسی heydarnia [AT] ub.ac.ir
زینب عرب اسدی گروه علوم كامپيوتر arabasadi [AT] ub.ac.ir
حسن جعفریانی گروه مدیریت، سنجش و تکنولوژی آموزشی h.jafariani [AT] ub.ac.ir
مجتبی حاجی پور گروه رياضي m.hajipoor [AT] ub.ac.ir
اکبر پاد گروه رياضي a.paad [AT] ub.ac.ir
مهدی نودهی گروه رياضي m.nodehi [AT] ub.ac.ir
الهام عنایتی گروه علوم كامپيوتر e.enayati [AT] ub.ac.ir
حسام صفا گروه رياضي h.safa [AT] ub.ac.ir
عبدالرضا محمدی گروه مهندسي برق گرايش قدرت a.mohammadi [AT] ub.ac.ir
ابوالفضل جمشیدزاده گروه مهندسي عمران a.jamshidzadeh [AT] ub.ac.ir
زهره دادی گروه رياضي z.dadi [AT] ub.ac.ir
احمد محقر گروه حقوق a.mohaghar [AT] ub.ac.ir
حسین موسائی گروه رياضي h.mousaee [AT] ub.ac.ir
ابوالفضل محمدی گروه مهندسی شیمی mohammadi.a [AT] ub.ac.ir
پریسا نیلوفر گروه رياضي p.nilufar [AT] ub.ac.ir
حسام الدین آرمان گروه صنایع دستی h.arman [AT] ub.ac.ir
مجید الهی شیروان گروه زبان انگليسي m.elahi [AT] ub.ac.ir
حامد جوادی گروه مهندسي برق گرايش قدرت h.javadi [AT] ub.ac.ir
طیبه رحیمی گروه مشاوره و روانشناسی t.rahimi [AT] ub.ac.ir
امین جاجرمی گروه مهندسي برق گرايش قدرت
مسعود نیکوقدم گروه اقتصاد نظري nikooghadam [AT] ub.ac.ir
عظیم نظری گروه اقتصاد نظري a.nazari [AT] ub.ac.ir
مرتضی نوروزی گروه رياضي m.norouzi [AT] ub.ac.ir
آرمین حاجیان گروه رياضي a.hadjian [AT] ub.ac.ir
عباس نسائیان گروه مشاوره و روانشناسی a.nesaeeyan [AT] ub.ac.ir
مرتضی نظیفی گروه مشاوره و روانشناسی nazifi [AT] ub.ac.ir
طیبه نصری گروه رياضي t.nasri [AT] ub.ac.ir
رضا شکوهی گروه رياضي r.shokuhi [AT] ub.ac.ir
بی بی ملیحه موسوی گروه رياضي m.mousavi [AT] ub.ac.ir
ابوالفضل نیازی مطلق گروه رياضي a.niazi [AT] ub.ac.ir
مریم رمضانی گروه رياضي m.ramezani [AT] ub.ac.ir
سید بیژن جیا گروه فیزیک jiabijan [AT] ub.ac.ir
آزاده سلطانی گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار a.soltani [AT] ub.ac.ir
ابراهیم محمدی رازی گروه مهندسي برق گرايش قدرت e.mohammadi [AT] ub.ac.ir
غلامحسین اکبری گروه مهندسي عمران akbari [AT] ub.ac.ir
مهدی بیات گروه مهندسی شیمی m.bayat [AT] ub.ac.ir
رضا نیرومند گروه معارف r.niroomand [AT] ub.ac.ir
حمید فدیشه ای گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار h.fadishei [AT] ub.ac.ir
رقیه اسدی گروه مشاوره و روانشناسی r.asadi [AT] ub.ac.ir
مژگان قربان زاده گروه مهندسي معماري m.ghorbanzadeh [AT] ub.ac.ir
حسین احمد برآبادی گروه اقتصاد نظري h.barabadi [AT] ub.ac.ir
علی گرمرودی گروه مهندسی شیمی a.garmroudi [AT] ub.ac.ir
فرشید پورشهابی گروه اقتصاد نظري f.pourshahabi [AT] ub.ac.ir
جواد صائبی گروه مهندسي برق گرايش قدرت s.saebi [AT] ub.ac.ir
محمد علی نژاد مفرد گروه رياضي m.alinejad [AT] ub.ac.ir
محمد ولی احمدی گروه رياضي mv.ahmadi [AT] ub.ac.ir
حسین کریمی گروه مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها h.karimi [AT] ub.ac.ir
غلامحسین خرمی گروه فیزیک gh.khorami [AT] ub.ac.ir
امین امیری دلوئی گروه مهندسی مکانیک a.amiri [AT] ub.ac.ir
محسن رستمیان دلاور گروه رياضي m.rostamian [AT] ub.ac.ir
ساناز جعفری گروه مهندسی مکانیک s.jafari [AT] ub.ac.ir
علي اصغر ياري فرد گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار yarifard [AT] ub.ac.ir
حسين شهركي گروه مهندسي عمران h.shahraki [AT] ub.ac.ir
مجتبی مجرد گروه ادبيات فارسي m.mojarad [AT] ub.ac.ir
امين جودت گروه مهندسی مکانیک a.jodat [AT] ub.ac.ir
الیاس برآبادی گروه زبان انگليسي e.barabadi [AT] ub.ac.ir
هومن نعیمی گروه مهندسی مکانیک h.naeimi [AT] ub.ac.ir
حسين طاهري چادر نشين گروه تربيت بدني h.taheri [AT] ub.ac.ir
علي رضا قنبري فيروز آبادي گروه تربيت بدني ghanbari [AT] ub.ac.ir
زهرا عامري گروه حقوق a.ameri [AT] ub.ac.ir
سعيد بذرافشان گروه حسابداري s.bazrafshan [AT] ub.ac.ir
حسن ايزانلو گروه زبان انگليسي h.izanlu [AT] ub.ac.ir
معين السادات حجازي گروه صنایع دستی hejazi [AT] ub.ac.ir
زهرا نیکخواه فرخانی گروه مدیریت، سنجش و تکنولوژی آموزشی z.nkkhah [AT] ub.ac.ir
حسن سلم آبادی گروه معارف h.salmabadi [AT] ub.ac.ir
سلمان پور اسماعيل گروه مهندسي عمران pouresmaeil [AT] ub.ac.ir
حسين دلاوري گروه مهندسی شیمی h.delavari [AT] ub.ac.ir
حكيمه مربي هروي گروه آمار h.morabi [AT] ub.ac.ir
میقاق حسینی کشتانی گروه تربيت بدني m.hosseini [AT] ub.ac.ir
مهران گرمه گروه مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار m.grame [AT] ub.ac.ir
محمد ریحانی گروه تربيت بدني mo.reihani [AT] ub.ac.ir
مهتا سردرودیان گروه تربيت بدني m.sardroudian [AT] ub.ac.ir
مرتضی اسفندیاری گروه مهندسی شیمی m.esfadyari [AT] ub.ac.ir
الهام محمد زاده نقاشان گروه معارف e.mohammadzadeh [AT] ub.ac.ir
علی خزائی گروه مهندسي برق گرايش قدرت khazaee.a [AT] ub.ac.ir
غلامحسن خواجوی فدافن گروه زبان انگليسي hkhajavy [AT] ub.ac.ir
حمید معرفتی گروه تربيت بدني h.marefati [AT] ub.ac.ir
مهدی ادیبی گروه مهندسي عمران m.adibi [AT] ub.ac.ir
حسن سجادی گروه مهندسی مکانیک h.sajjadi [AT] ub.ac.ir
عبد الحسین طالبی نجف آبادی گروه حسابداري a.talebi [AT] ub.ac.ir
حامد اعظمی گروه مهندسی شیمی h.azami [AT] ub.ac.ir
 
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد