مسعود نیکوقدمالف) سوابق تحصيلی

ردیف

مقطع

رشته

گرایش

معدل

نام دانشگاه

از تاریخ

تا تاریخ

1

کارشناسي

علوم اقتصادي

اقتصاد بازرگاني

19/29

دانشگاه فردوسي مشهد

1381/7/1

1385/4/30

2

کارشناسي ارشد

علوم اقتصادي

اقتصاد محض

18/61

دانشگاه فردوسي مشهد

1385/7/1

1388/6/25

3

دکتري

علوم اقتصادي

 اقتصاد ايران و اقتصاد توسعه

18/21

دانشگاه فردوسي مشهد

1388/7/1

1392/9/20


ب) افتخارات آموزشي

(دانش‌آموخته رتبه اول در هر سه مقطع (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:  بررسی و تبیین راهکارهای جذب درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از تجربیات کشورهای منتخب

عنوان رساله دکتری: بررسي اثرگذاري تغييرات ساختار سني جمعيت بر درآمد سرانه در ايران به تفکيک کانال‎هاي اثرگذاري

ج) سوابق پژوهشي

(1) مقالات علمي_پژوهشي

رديف

عنوان مقاله

عنوان

مجله

* نويسندگان

نمايه شده در

وضعيت

تاريخ

پذيرش/چاپ

1

بررسي کانال‎هاي اثرگذاري ساختار سني جمعيت

بر درآمد سرانه در ايران (يک تحليل علّي)

علوم اجتماعی
دکتر محمود هوشمند
مسعود نیکوقدم

ISC

چاپ شده

سال نهم،  

 شماره اول

بهار و تابستان 1391

2
بررسي تأثير ساختار سني جمعيت بر درآمد سرانه    (با تأکيد بر نقش جمعيت در عرضه نيروي کار و سرمايه انساني)
مطالعات اقتصادی کاربردی
مسعود نیکوقدم
دکتر محمود هوشمند
دکتر مسعود همایونی فر
دکتر مصطفی سلیمی فر

ISC

چاپ شده

 

سال دوم، شماره 6، تابستان 92

3

بررسي اثر‎گذاري تغييرات ساختار سني جمعيت

بر درآمد سرانه در ايران

به تفکيک کانال‎هاي اثرگذاري

پژوهشهای اقتصادی

دکتر مسعود نیکوقدم
دکتر مسعود همایونی فر
دکتر محمود هوشمند
دکتر مصطفی سلیمی فر 

ISC


چاپ شده

سال پانزدهم، شماره1، بهار 94

 

(2) مقالات همايشي

ردیف
عنوان مقاله عنوان همایش

نویسنده

و ارائه کننده

سال
برگزارکننده
1
آسیب شناسی شیوه های جذب درآمدهای نفتی
در اقتصاد ایران با نگاهی به تجربه کشور نروژ

   آسیب شناسی اقتصاد ایران

مسعود نیکوقدم 1388 دانشگاه فردوسی مشهد
 

د) سوابق تدريس

 دانشگاه‎های

محل تدریس

دانشگاه فردوسی مشهد - دانشگاه امام رضا (ع) مشهد - موسسه آموزش عالي عطار مشهد - دانشگاه بجنورد

نام دروس

اقتصاد کلان 1 و 2  -  اقتصاد خرد 1 و2  -   اصول علم اقتصاد 1 و 2  -  اقتصاد توسعه  -  اقتصاد ايران

سياست‎های پولی و مالی -  ارزيابي اقتصادي طرح‎هاي صنعتي (اقتصاد مهندسي)  -  پژوهش عملياتي (تحقيق در عمليات)

روش تحقیق (کارشناسی ارشد) - اقتصاد خرد (کارشناسی ارشد - گرایش توسعه و برنامه ریزی)

 

ه) سوابق کاری

ردیف

محل كار

عنوان شغلي

تاريخ شروع به همكاري

تاريخ خاتمه همكاري

1

معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناس مستندسازی و بهبود فرآیندها

1387/4/1

1387/10/30

2

دانشگاه امام رضا (ع) مشهد

مدرس

1388/7/1

1392/4/1

3

موسسه آموزش عالی عطار مشهد

مدرس

1388/7/1

1392/4/1

4

دانشگاه دولتی بجنورد

عضو هیأت علمی (گروه اقتصاد)

1392/10/1

ادامه دارد ...

5

دانشگاه دولتی بجنورد

مدیر گروه  اقتصاد

1394/07/19

ادامه دارد ...

 
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد