علي اصغر پيله ور

سوابق شغلي و علمی

(Curriculum vitae)

 

 

 مشخصات فردي:

نام: علي اصغر

نام خانوادگي: پيله ور

 

آدرس:

محل كار:استان خراسان شمالي -بجنورد- خیابان طالقاني غربي خيابان صمدیه لباف-پلاك45

تلفن محل كار: 32210087-32210087- 058

E-Mail: apilehvar@yahoo.co.uk

 

 

سوابق شغلي(اجرايي)وآموزشي:

-رئیس پارک علم و فنآوری خراسان شمالی( ازسال 1389 ادامه دارد)

- معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه  کوثر(1393-1391)

- عضو كميته دائمی منطقه 2 فناوری ایران(از 1389 ادامه دارد)

- عضو كميته تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان منطقه 2 فناوری ایران (از سال1392 ادامه دارد)

- رئیس شورای پارک علم و فناوری خراسان شمالی(از سال1389 ادامه دارد)

- عضو شورای کارگزاری پارک علم وفناوری خراسان رضوی(1392-1391)

- عضو کارگروه فناوری و تحول اداری استان خراسان شمالی(از سال1389 ادامه دارد)

-عضو کمیته نظارت و ارزیابی اموزش عالی استان خراسان شمالی(1392-1390)

- عضو کارگروه آمایش اموزش عالی استان خراسان شمالی(1389)

- رئیس كميته منتخب دانشگاه کوثر(1393-1392)

- رئیس دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد خراسان شمالي ( 1390-1385 )

- مدیر گروه آموزشي جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه بجنورد(1391-1387)

- رئیس كميته منتخب دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد خراسان شمالي(1390-1389)

- رئیس كميته نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد خراسان شمالي(1390-1388)

- عضوهيئت علمي دانشگاه بجنورد (از سال1387ادامه دارد)

- دبیر كميته منتخب دانشکده علوم انساني دانشگاه بجنورد(1388)

- عضو كميته تخصصي علوم انساني شوراي پژوهشي دانشگاه بجنورد(1388)

- عضو بنياد توسعه كارآفريني خراسان شمالي(از سال 1385ادامه دارد)

- مسئول راه اندازي دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد خراسان شمالي(1386-1385)

- معاون آموزشي وپژوهشي دانشگاه  بجنورد(1384)

- معاون آموزشي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه دولتی بجنورد(1384)

- شهردار آشخانه( استان خراسان شمالي)(1384-1382)

- عضو شوراي آموزش و پرورش شهرستان مانه وسملقان (1384 -1382 )

- دبير كميته پژوهشي شهرداري کلانشهر مشهد(1382- 1381)

- عضو كميته راهبردي آموزش شهرداري کلانشهر مشهد(1382)

- كارشناس خدمات شهري شهرداري مشهد(1382-1380)

- كارشناس دفتر امور شهري و روستايي استانداري خراسان(1380-1379)

فعاليت هاي  مطالعاتی وتحقيقاتي:

 -  تهیه طرح بررسی راهکارهای افزایش منابع درامدی دهیاریهای خراسان شمالی(مدیر و مجری طرح)

- تهیه طرح مطالعاتی سیما،منظر و مبلمان شهری آشخانه(مدیر طرح)

- تهیه طرح مطالعاتی اصلاح هندسی تقاتعها و میادین شهر اشخانه(مدیر طرح)

- تهیه برنامه راهبردی(استراتژیک) ساماندهی عشایر خراسان شمالی(مدير ومجري طرح)

-تهیه طرح مطالعاتی و پژوهشی شناسایی ظرفیت های عشایر  و راهکارهای توسعه محصولات دامی و اقتصادی عشایر استان خراسان شمالی(مدير ومجري طرح)

-تهیه طرح مطالعاتی و پژوهشی شناسایی علوفه های مورد استفاده از مراتع در مسیر کوچ عشایری و راهکار های تامین کمبود های مواد معدنی(مدير ومجري طرح)

-تهیه طرح سنجش رضایت مراجعان از نحوه ارایه خدمات دستگاه های اجرایی استان خراسان شمالی در سال1392

- انجام طرح مطالعاتي امكان سنجي منطقه نمونه گردشگري استاني قورخود(مدير ومجري طرح)

 

 

عضويت در مراكز تحقيقاتي :

- مدیر مرکز پژوهشی سمنگان(تحت نظارت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

- عضو گروه پژوهشي جغرافيا و برنامه ريزي پژوهشكده اقبال جهاد دانشگاهي مشهد(1382-1380)

- عضو پژوهشكده امير كبير

 

 

 

 

 

استاد راهنما و مشاور درپايان نامه هاي کارشناسي دکتری و ارشد:

 

1- استاد راهنمای رساله دکتری با عنوان چالشهای مدیریت اقتصاد شهری،مطالعه موردی شهرهای خراسان شمالی،دانشگاه ملی اگراریان ارمنستان

2-استاد راهنماپاياننامه کارشناسي ارشد با عنوان بررسي وضعيت ترافيکي درون شهري نمونه موردي شهر بجنورد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان.

3- استادراهنما پاياننامه کارشناسي ارشد با عنوان تحليل جغرافيايي مشاغل غير رسمي شهرها در ارتباط با مهاجرتهاي روستايي نمونه موردي شهر بجنورد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان.

4- استادراهنما پاياننامه کارشناسي ارشد با عنوان بررسي نقش حمل ونقل در توسعه پايدار شهري نمونه موردي شهر شيروان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان.

5- استادراهنما پاياننامه کارشناسي ارشد با عنوان جغرافياي فرهنگي شهرستان بجنورد و اثر آن درجذب گردشگر ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت.

6- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "نقش شهر کوچک گالیکش در توسعه اقتصادی روستاهای پیرامونی، با تاکید بر دهستان نیلکوه" – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان.

7- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "تبیین توسعه فیزیکی درگز تا سال 1385 ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان.

8- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "نقش شرکت های تعاونی در اشتغال زایی شهرستان آزادشهر" ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان.

9- استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد با عنوان بررسي تاثير طرح مسکن مهر در توسعه فيزيکي شهرهانمونه موردي شهرشيروان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان.

10- استاد مشاور پاياننامه کارشناسي ارشد با عنوان توانمند سازي بافتهاي فرسوده شهري و اثرات اجتماعي اقتصادي آن ،نمونه موردي شهر بجنورد ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان.

11- استادمشاوردر پاياننامه کارشناسي ارشد با عنوان برنامه ريزي توسعه پايدار شهري :مورد مشهد- محمد اسكندري ثاني- دانشگاه يزد

12- استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " ارزیابی میزان تحقق طرح تفضیلی در کاربریهای آموزشی، بهداشتی فضای سبز در بجنورد" دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

 

 

 

 

مدارك تحصيلي :

- ليسانس جغرافياي اقتصادي انساني از دانشگاه فردوسي مشهد 1376-1377

- فوق ليسانس برنامه ريزي شهري از دانشگاه شهيد بهشتي 1379- 1377

- دكتراي جغرافیا وبرنامه ريزي شهري ازدانشگاه تربيت معلم تهران(دانشگاه خوارزمي)1387

عنوان پايان نامه و رساله :

- کارشناسی ارشد:علل و پيامدهاي توسعه فضايي شهر آشخانه (شهرستان بجنورد)

- دکتری :ارتقایابی مرکزیت ناحیه ای و تحولات ساختاری -کارکردی شهر: مورد بجنورد

انتشارات :

الف)  تالیف كتب:

- پيله ور علي اصغر(1392) درآمدی بر اقتصاد سیاسی شهرنشینی ایران،انتشارات دانش نگار،تهران

- پيله ور علي اصغر(1392)برنامه ریزی راهبردی در کوچ نشینی رویکردی به خراسان شمالی،انتشارات سخن گستر، مشهد.

- پيله ور علي اصغر(1392)جمعیت و شهرنشینی در خراسان شمالی،انتشارات سخن گستر، مشهد.

- پيله ور علي اصغر ، آئينه تلاش ،عملكرد چهار ساله 1381-1378 حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري مشهد در نظام شورايي ناشر معاونت خدمات شهري شهرداري مشهد ،1382 

ب) مقالات (علمي - پژوهشي)

 داخلی:

1-    پيله ور علي اصغر و همکاران ، بررسی تاثیر میان کنش فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده ازفن چیدمان فضا: فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي انسانی ،شماره 79 ،بهار 1391

2-    پيله ور علي اصغر و همکاران ،علل شناسی توزیع جغرافیایی مرگ و میر در استان خراسان شمالی،فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای ،شماره 18 ،بهار 1391 

3-    پیله ور علی اصغر وهمكاران، ناپايداري و تحولات ساختاري زمین و مسکن  شهري ناشي از رويكرد سياسي: مورد بجنورد،فصلنامه جغرافیا و توسعه،شماره 23 ،تابستان 1390.

4-     اتقایی حمید و پیله ور علی اصغر، طراحی الگوی بهینه سازی نظام منطقه بندی مادر شهرها در تحقق مدیریت یکپارچه شهری: مطالعه موردی کلانشهر مشهد.نشریه معماری ،طاحی و برنامه ریزی شهری، در نوبت چاپ1393.

5-    پيله ور علي اصغر، روند رشد وتوسعه كلانشهرهاي ايران مطالعه موردي كلانشهر مذهبي مشهد ، فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي ، شماره 48 تابستان 1383.

6-     پيله ور علي اصغر ، رويكردي مشاركتي در مديريت شهري با تأكيد بر مديريت شورايي ايران، فصلنامه فضاي جغرافيايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر ،سال دوم شماره 6 تابستان 1381.

7-    - پيله ور علي اصغر ،تعاون وعدالت گستري در فضاي شهري ، وزارت تعاون، ماهنامه تعاون شماره 205 ،1381 صص 51- 46

خارجی(ISI):

1-A.A.Pilehvar,,Partnership A new approach for the urban manegement of Iran :case study –manegement of mashhad religous metropolis ,, International  journal sustainable development Planning ,vol,2.No4.2007.

2- A.A.Pilehvar,,Urban unsustainable in metropolises of Iran,Case study religious metropolis of Mashhad,, International  journal sustainable development Planning ,under press.

 مقالات کنفرانسی:

1-    پیله ور علی اصغر ، مکانیابی بهینه اکوتوریسم وفضا های سبز و مناطق مستعدبرای رشد و  توسعه صنعت گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)،گنگره تخصصی مدیریت شهری ایران،.زیباکارگیلان- خرداد 1393.

2-    پیله ور علی اصغر و صداقتی عاطفه،بررسی اثرات توسعه فزاینده شهری بر مسیلها نمونه موردی کال چهل بازه مشهد، اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست،مشهد-  مهر1392.

3-    مافی عزت ا... ، پیله ور علی اصغر و همکاران،بازسازی مردم محور بحران اب شهر مشهد،اولین کنفرانس ملی جغرافیا،شهرسازی و توسعه پایدار،تهران - اسفند 1392.

4-    خاکپور براتعلی، پیله ور علی اصغر و گل افروز مهری،ارزیابی میزان تحقق کاربریهای آموزشی ،بهداشتی  وفضای سبز طرح تفصیلی شهر بجنورد،سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری،مشهد، فروردین 1390.

5-    پیله ور علی اصغر هنر، صنایع دستی و موسیقی نماد فرهنگی شهرستان بجنورد،  کنفرانس ملی حضور هنر اسلامی- ایرانی در خراسان شمالی،بجنورد ،ابان 1389.

 

 

6.  A.A.Pilehvar, THE GOVERNMENT AND URBAN STRUCTURE UNSUSTAINABLITY IN IRAN, International Conference on  the sustainable city, A Coruna .Spain,2010.

7- A.A.Pilehvar,Process of slum  growth  and development  in religious metropolis of Mashhad ,International  conference  on the sustainable city,Siena.Italy,2004.

 
همکاری مؤثر در تأسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، پارک علم و فناوری و مراکز رشد:

1-راه اندازی و تاسیس دانشکده مهندسی و دانشگاه بجنورد(معاون)

2- راه اندازی و تاسیس دانشگاه علمی کاربردی واحد خراسان شمالی(رئیس)

3- راه اندازی و تاسیس دانشگاه کوثر (معاون)

4- راه اندازی و تاسیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی(رئیس)

5-راه اندازی و تاسیس مرکز رشد واحدهای فناور بجنورد(رئیس)

6-راه اندازی و تاسیس مرکز رشد تخصصی کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان شیروان(رئیس)

7-راه اندازی و تاسیس مرکز رشدواحد های فناور شهرستان اسفراین(رئیس)

8-تاسیس مرکز پژوهش جغرافیایی سمنگان(رئیس)

 

شاخص بودن در امر آموزش  و پژوهش و یا کسب عنوان معلم برتر

1-    پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد در 1392 

2-    رتبه دوم پژوهشگر برگزیده دانشگاه بجنورد در 1389 

 

برگزاری نمایشگاه بین المللی:

1-    برگزاری نمایشگاه بين المللي علوم و فناوری های پیشرفته 2013،عشق اباد ترکمنستان.

2-    برگزاری سومین نمایشگاه بين المللي محصولات وفناوری کشاورزی ،گیاهی،ارگانیک و صنایع وابسته در اسفند 1391،تهران

3-    برگزاری چهارمین نمایشگاه بين المللي محصولات وفناوری کشاورزی ،گیاهی،ارگانیک و صنایع وابسته در بهمن 1392،تهران

4-    برگزاری نمایشگاه شرکتهای دانش بنیان در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران 2014عشق اباد .ترکمنستان


- شرکت در دوره هاي آموزشي و کارگاه های بين المللي

      1- شرکت در سومین کنفرانس  بين المللي  شهر پايدار 2004 در شهر سينا، ايتاليا

2-شرکت در ششمین کنفرانس  بين المللي  شهر پايدار 2010 در شهر لاکرونا ،اسپانيا

1-     شرکت در کنفرانس  بين المللي  مدیریت 2010 مشهد ،ایران

2-     شرکت در اولین کنفرانس  بين المللي مدیریت جهانی 2010 مشهد ،ایران

3-     شرکت در دوره اموزشی بين المللي انتقال فناوری و حقوق مالکیت فکری2011 اسلام اباد ،پاکستان.

4-     شرکت در کنفرانس بين المللي علوم و فناوری های پیشرفته 2013عشق اباد. ترکمنستان.

5-     شرکت در کارگاه اموزشی بين المللي نوآوری تکنولوژیکی اصفهان،ایران

6-      شرکت در کارگاه اموزشی بين المللي نوآوری تکنولوژیکی برای شرکتهای کوچک و متوسط  دانش بنیان در علم و فناوری2014 پکن،چین.

7-     شرکت در کارگاه اموزشی بين المللي دانشگاه ها و توسعه شهرها و پارکهای علمی 2014،دیجون.کره جنوبی

8-     شرکت در  همایش بين المللي نواوری 2014 دیجون.کره جنوبی

- شرکت در دوره هاي آموزشي و کارگاه های ملی- منطقه ای

1- دوره اموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری.بجنورد.ابان1392.

2- دوره اموزشی اشنایی با قوانین ومقررات مالیاتی ،محل اجرا پارک علم و فناوری خراسان شمالی.بجنورد.مهر1392.

3- دوره اموزشی مدیریت بازار یابی –چالشها و فرصتها.محل اجرا پارک علم و فناوری خراسان شمالی.بجنورد.تیر1392

4- دوره اموزشی اصول حقوقی در تنظیم قراردادهای خصوصی ،محل اجرا پارک علم و فناوری خراسان شمالی.بجنورد.تیر1392

5- دوره اموزشی اصول و مبانی مدیریت با رویکرد شرکتهای دانش بنیان، محل اجرا پارک علم و فناوری خراسان شمالی.تیر1392

6- دوره اموزشی طرح کسب و کار،محل اجرا پارک علم و فناوری خراسان شمالی.بجنورد.تیر1392

 7-دوره اموزشی اشنایی شرکتهای تولیدی وصادراتی دانش بنیان با ابزارهاوفرایندهای توسعه تجارت،.بجنورد.اردیبهشت1392

8- دوره اموزشی بازار یابی و قانون برنده- برنده ،محل اجرا پارک علم و فناوری خراسان شمالی.بجنورد.خرداد1391

9- دوره اموزشی روشهای نوین یاددهی-یادگیری در اموزشهای دانشگاهی،دانشگاه بجنورد.خرداد1390

10- دوره اموزشی اشنای با نظام ارزیابی و نظارت دانشگاه، محل اجرا دانشگاه جامع علمي كاربردي،تهران تیر1389

11- دوره آموزشي اصول و فنون مذاکره،محل اجرا دانشگاه جامع علمي كاربردي،تهران ارديبهشت1388

12- دوره اموزشي آشنايي با آئين نامه معاملاتي، محل اجرا دانشگاه جامع علمي كاربردي،تهران ارديبهشت1388

13- دوره آموزشي مديريت استراتژيک ،محل اجرا دانشگاه جامع علمي كاربردي،تهران ارديبهشت1388

14-دوره آموزشي مديريت شهري کاربردي ويژه شهرداران،محل اجرا موسسه تحقيقات ،آموزش و مشاوره شهرداريهاي خراسان، مشهد مهر 1383

15- دوره آموزشي بهداشت روان ويژه کارکنان،محل اجرا شهرداري مشهد، مشهد. شهريور 1381

 

Personal information

Name: Ali Asghar

Surname: Pilevar

Date of birth: 1973

Nationality: Iran

Marital Status: married

Address:

Work: No. 45, Samadie Labbaf st. western Taleghani Avenue, Bojnourd, northern Khorasan, Iran

Home: No. 456, on the corner of Halavat alley, Seyyed Jamal-al-Din Asadabadi St. Bojnourd, Iran

Work Tel: +98-58-32210087 , 32210087

E-mail: apilehvar@yahoo.co.uk, pilevar@ub.ac.ir 

 

Administrative and educational background:

-Manager of science and Technology Park of Northern Khorasan (2010 to present)

-educational and research Vice president of Kowsar university (2012-2014)

-permanent member of Iran technology region#2 (2010 to present)

-member of the Iran qualification recognition committee of science-based technology region #2 (2013 to present)

-manager of the council of science and technology park in northern Khorasan (2010 to present)

- Member of council agency of science and Technology Park in Razavi Khorasan (2012-2013)

-Member of the technology and administrative reform committee of Northern Khorasan (2010 to present)

-Member of monitoring and evaluation committee of higher education in Northern Khorasan (2011-2013)

-Member of planning committee of higher education in Northern Khorasan (2010).

-Manager of selected committee of higher education in Northern Khorasan (2011-2013).

-Member of specialty committee of human sciences of Bojnourd university research assembly (2010).

-Member of entrepreneurship development institution of Northern Khorasan (2007 to present).

-Executive manager of commissioning northern Khorasan University of applied sciences (2007-2008).

-Educational and research vice president of Bojnourd university (2006).

-Educational vice president of technical department of Bojnourd public university (2006).

-Member of Education assembly of Mane-Samalghan city (2004-2006).

- Mayor of Ashkhane city (2004-2006).

-Secretary of municipality research committee of Mashhad (2003-2004).

-Member of steering committee of Mashhad municipality (2004).

-Expert member of social services in Mashhad municipality (2001).

-Expert member of urban and rural affairs center of Khorasan governor office.  

 

Research activities

-Providing proposal of "the strategies of increasing revenues of northern Khorasan rural offices (manager and project manager).

-Providing proposal of "view and landscape of urban furniture" of Ashkhane city (project manager).

-Providing proposal of "geometric reform of crossroads and squares” of Ashkhane city (project manager).

-Providing strategic plan for organizing nomads of northern Khorasan (project manager).

-Providing proposal for identifying nomads' capacities and the strategies of financial and product development of nomads of northern Khorasan (project manager).

-Providing proposal of "identifying the feeds available in nomads' path of migration and the strategies of supplying the shortages of mineral materials (project manager).

-Providing the proposal of satisfaction evaluation of referees to administrative organizations of northern Khorasan (2013).

-Performing the research of "feasibility evaluation of sample tourism region of "GHOORKHOOD" of northern Khorasan (project manager).

 

Research centers Membership

-Manager of research center of Samangan (under the supervision of science and technology ministry).

-Member of geographic research plan of Jahad-Daneshgahi center of Mashhad (2001-2003).

-Member of AmirKabir research center.

 

Supervisor of university thesis (Masters and P.hd)

1-Supervisor of P.H.D doctorate thesis entitled "challenges of urban economic management, case study of northern khorasan" Agrarian national university, Armenia.

2-Supervisor of Master thesis entitled "examining the city traffic situation of Bojnourd. Shirvan Azad University.

3-Supervisor of master thesis entitled "geographic analysis of informal jobs in cities and their relationship with rural migration of Bojnourd", Shirvan Azad university.

4- Supervisor of master thesis entitled "examining the role of transportation in urban sustainable development of Shirvan", Shirvan Azad university.

5- Supervisor of master thesis entitled "cultural geography of Bojnourd and its effect  on tourist absorption" , Rasht Azad university.

6- Supervisor of master thesis entitled "the role of small town of Galikesh in economical development of close villages: with focus on Nilkooh town", Shirvan Azad University.

7- Supervisor of master thesis entitled "identifying the physical development of Dargaz till 2006)", Shirvan Azad University.

8- Supervisor of master thesis entitled "the role of cooperative companies in job providing in Azadshahr", Shirvan azad university.

9- Advisor of master thesis entitled "examining the effect of Mehr housing plan on cities' physical development in Shirvan", Shirvan Azad University.

10-Advisor of master thesis entitled "empowerment of urban distressed areas and the economical and social effects of it in Bojnourd", Shirvan azad university.

11-Advisor of master thesis entitled "urban sustainable planning of Mashhad" Mohammad Eskandari Sani, Yazd university.

12-Advisor of master thesis entitled "evaluation of the detailed plans in educational and sanitary utility of Bojnourd green areas", Shirvan azad university.

 

Educational degrees

-Bachelor degree of human-economic geography, Ferdowsi university of Mashhad (1997-1998).

-Masters degree of urban planning, Shahid Beheshti University, Tehran (1998-1999).

-PHD of urban planning and geography, Tarbiat-e-Moallem university, Tehran (2008).

 

Title of Master and PHD thesis:

-Master: the reasons and outcomes of Ashkhane urban development (Bojnourd).

-PHD: upgrade finding of regional and structural changes of Bojnourd.

 

Publications

A. Books published

-Pilevar, Ali Asghar (2013), introduction to Iran urbanization political economics, DaneshNegar publications, Tehran.

- Pilevar, Ali Asghar (2013), strategic planning of nomad life in northern Khorasan, Sokhan Gostar publications, Mashhad.

- Pilevar, Ali Asghar (2003), a four-year performance of Mashhad municipality social services.

B. Scientific and research papers

Persian:

1- Pilevar, Ali Asghar et al, examining the effects of space actions in Bojnourd urban structure using space furniture techniques, human geography quarterly, No. 79, spring 2012.

2- Pilevar, Ali Asghar et al, finding the reasons of death distribution in northern Khorasan, regional development and geography quarterly, NO. 18, Spring 2012.

3-Pilevar, Ali Asghar et al, instability and structural changes of urban land and house due to political strategy: case study : Bojnourd, geography and development quarterly, No. 23, Summer 2011.

4-Atghayi, Hamid, and Pilevar, Ali Asghar, developing an optimization template for metropolitan areas and integrated urban management in Mashhad, architecture, planning and urban planning magazine, under press.

5-Pilevar Ali Asghar, the development trend of Iran big cities: case study of Mashhad, geographical studies quarterly, No. 48, summer 2004.

6- Pilevar Ali Asghar, participatory approach to urban management focusing on Iran council management, Azad university of Ahar quarterly , 2nd year, No. 6, summer 2002.

7- Pilevar Ali Asghar, cooperation and justice widening in urban spaces, cooperation ministry of Iran, No. 205, 2002.

 

Foreign magazines (ISI)

l-A.A.Pilevar"Partnership A new approach for the urban management of Iran

:case study -management of Mashhad religious metropolis" International journal

Sustainable development Planning ,vol,2.No4.2007.

2- A.A.Pilevar"Urban unsustainable in metropolises of Iran, Case study religious

metropolis of Mashhad., International journal sustainable development Planning

, under press.

 

Conference papers

1- Pilevar Ali Asghar, optimized localization of echo-tourism and green areas of potential regions for development of tourism using GIS, special congress of urban management, Iran, Ziba Kar-e-Gilan, May 2014.

2- Pilevar Ali Asghar, and Sedaghati Atefeh, increasing urban development and its effect on river paths focusing on Kal-e-Chehel Bazeh in Mashhad. First national conference of urban services and environment, Mashhad, November 2013.

3-Mafi, Ezzatollah, Pilevar Ali Asghar, et al. national – based reconstruction of the crisis axe of water in Mashhad, first national conference of geography, urbanization and sustainable development , Tehran, Iran, 2013.

4-Khakpour, Baratali, Pilevar Ali Asghar, and Gol afrooz Mehri, evaluating of the performance of educational and sanitary usage of Bojnourd green space. Third conference of urban management and planning, Mashhad, April 2011.

5-Pilevar, Ali Asghar, art, handicrafts, and music and cultural symbols of Bojnourd, national conference of Islamic art in Iran, Bojnourd, northern Khorasan, November, 2011.

6. A.A.Pilevar, THE GOVERNMENT AND URBAN STRUCTURE UNSUSTAINABLITY IN IRAN, International Conference on the sustainable city, A Coruna .Spain, 2010.

7- A.A.Pilevar,Process of slum growth and development in religious metropolis of Mashhad, International conference on the sustainable city,Siena.Italy,2004.

 

Effective cooperation in university establishment, research centers and science and technology parks

1-Implementation and establishment of engineering department of Bojnourd University (vice president).

2-Implementation and establishment of northern Khorasan University of applied sciences (manager).

3-Implementation and establishment of Kowsar university (vice president).

4-Implementation and establishment of northern Khorasan science and technology park (manager).

5- Implementation and establishment of Bojnourd technology units (manager).

6- Implementation and establishment of Shirvan agriculture and natural resource organization (manager).

7- Implementation and establishment of Esfarayen development of technology units (manager).

8- Establishment of Samangan geography research center (manager).

 

Credits and awards

1-Selected researcher of human science department of Bojnourd university, 2013.

2-Second top researcher of Bojnourd university (2009). 

 

International exhibitions

1-International exhibition of advanced sciences and technology, 2013, Eshqabad, Turkmenistan.

2-Third International exhibition of organic agriculture products and technologies and related industries. February 2012, Tehran.

3-Fourth international exhibition of organic agriculture products and technologies and related industries. February 2013, Tehran.

4-Exhibition of science-based companies in private exhibition of Iran, 2014, Eshqabad, Turkmenistan.

 

International workshops and educational courses

1-Third international conference of "permanent city", Cienna, Italy (2004)

2-Sixth international conference of "permanent city", Lacronia, Spain (2010)

3-International conference of Management, Mashhad, Iran (2010)

4-First International conference of advanced sciences and technologies, Eshqabad, Turkmenistan (2013)

5-International workshop of education in technology innovation, Isfahan, Iran.

6-International workshop of technological innovation for small and medium science-based companies, 2014, Beijing, China.

7 - International workshop of education on Universities and development of City/Science parks.2014 Daejeon.South Korea.

National and overseas Seminars and educational courses

1-Educational course of "business negotiation rules and methods", Bojnourd, September, 2013.

2- Educational course of "tax rules" Bojnourd science and technology park, June, 2013.

3- Educational course of "marketing management: challenges and opportunities" Bojnourd science and technology park, June, 2013.

4- Educational course of "private agreements rules", Bojnourd science and technology park, June, 2013.

5- Educational course of " rules and principles of management of science-based companies" Bojnourd science and technology park, June, 2013.

6- Educational course of "business plan" Bojnourd science and technology park, June, 2013.

7- Educational course of "introduction to science-based productive and export companies with business development processes and tools" Bojnourd science and technology park, April, 2013.

8- Educational course of "marketing and the rule of winner-winner" Bojnourd science and technology park, July, 2011.

9- Educational course of "new ways of learning and teaching in universities" Bojnourd university, may, 2011.

10- Educational course of "introduction to evaluation system of the universities" Tehran University of applied sciences, June, 2010.

11- Educational course of "negotiation rules and principles" Tehran university of applied sciences, May, 2009.

12- Educational course of "trading principles" Tehran university of applied sciences, May, 2009.

13- Educational course of "strategic management" Tehran university of applied sciences, May, 2009.

14- Educational course of "mayors' urban management" Mashhad institute of research in municipality. September 2004.

15- Educational course of "personnel psycho sanitary" Mashhad municipality. September 2002.

 

آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد