محمدرضا قرباني

 

مشخصات عمومي

نام و نام خانوادگي

محمدرضا قربانی

رتبه علمي

 استادیار

رشته و گرايش تحصيلي           (دكترا)

آموزش زبان انگلیسی

نام دانشگاه       (دكترا)

پوترای مالزی ) UPM (

رشته و گرايش تحصيلي       (كارشناسي ارشد)

آموزش زبان انگلیسی

نام دانشگاه  (كارشناسي ارشد)

دانشگاه اصفهان

رشته و گرايش تحصيلي    (كارشناسي)

ادبیات زبان انگلیسی

نام دانشگاه (كارشناسي)

دانشگاه تبریز

پست الكترونيك  

ghorbani@ub.ac.ir
تلفن داخلی324 
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد