بابك رضايي خبوشان

 بابك رضايي خبوشان
استاديار دانشکده مهندسي گروهمهندسي‌صنايع

دانشگاه بجنورد

پست الکترونیکی: b.rezaee@ub.ac.ir
 
 

سوابق تحصیلی:

دکتري مهندسي‌صنايع - دانشگاه صنعتي اميركبير
کارشناسی ارشد مهندسي‌صنايع - دانشگاه صنعتي اميركبير
کارشناسی مهندسي‌صنايع - دانشگاه صنعتي اميركبير
 

درس های ارائه شده برای دانشجويان کارشناسي ارشد
       کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی، طراحی سیستم های صنعتی
 
درس های ارائه شده برای دانشجويان کارشناسي ارشد
               تجزيه و تحليل سيستم‌ها ، برنامه‌ريزي توليد، سيستم‌هاي اطلاعات مديريت، اصول مديريت، اقتصاد مهندسی
 

 
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد