محسن رستمیان دلاور

 
 

محسن رستمیان دلاور

 
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                                                                                             

اطلاعات تماس: 

 ایران- بجنورد- دانشگاه بجنورد- دانشکده علوم پایه گروه ریاضی.

ایمیل:         rostamian333@gmail.com , m.rostamian@ub.ac.ir

زمینه تحقیقاتی:  آنالیز محدب،  نامساویها و قضایای نقطه ثابت.

تحصیلات:

  کارشناسی:  دانشگاه مازندران- بابلسر- ریاضی محض (1383- 1379)  

  کارشناسی ارشد: دانشگاه مازندران-  بابلسر- ریاضی محض- آنالیز ریاضی (1386- 1383)  

         موضوع پایان نامه:  نامساویهای مینیماکس و قضایای نقطه ثابت در فضاهای محدب تعمیم یافته

         استاد راهنما: دکتر محسن علیمحمدی

  دکتری: دانشگاه سمنان- سمنان- ریاضی محض آنالیز تابعی (1394- 1390)  

         موضوع پایان نامه:  توابع محدب تعمیم یافته

         استاد راهنما: دکتر مجید اسحاقی گرجی

 

Mohsen Rostamian Delavar 

 

:Contact Information

.Department of Mathematics, Faculty of Basic sciences, University of Bojnord, Bojnord, Iran

 

: Research Interes

  Non-Linear functional analysis,  
  Convex Analysis,  
  Minimax inequalities,  
  Fixed point Theorems.  
 
 

مقالات منتشر شده:

 شماره

                                          عنوان مقاله

          نام مجله

سال انتشار

 

  1  

 

Knaster-Kuratowski-Mazurkiewicz theorem in minimal generalized convex spaces

 

Nonlinear Funct. Anal. Appl.

 

2008

 

  2

 

Transfer closed multimaps and Fan-KKM principle

 

Nonlinear Funct. Anal. Appl.

 

2008

 

   3

 

Transfer closed and transfer open multimaps in minimal spaces

 

Chaos, Solitons and Fractals

 

2009

 

  4

 

Fixed point theorems in minimal generalized convex spaces

 

Filomath

 

2011

 

  5

 

Two minimax inequalities in minimal generalized convex space

 

N.F.A.A

 

2011

 

  6

 

Coincidence theorems and minimax inequalities in abstract convex spaces

Journal of Inequalities and Applications

 

2011

 

  7

 

Fan-KKM Theorem in Minimal Vector Spaces and its Applications

Caspian journal of mathematics sciences

 

2012

 

  8

 

Some results on maximal open sets

 

International journal of nonlinear analysis and applications

 

2012

 

  9

 

 Remarks on maximal open sets in m-spaces

 

 

Mathematical Sciences

 

2013

 

  10

 

 Hyers-Ulam stability of a Tribonacci functional equation in 2-normed spaces

 

Journal of Computational Analysis and Applications

 

2013

 

  11

 

Application of Fans matching theorem in MKKM spaces

Mathematical Inequalities and Applications

 

2014

 

  12

  

Pata contractions and coupled type fixed points

Fixed Point Theory and Applications

 

2014

 

  13

 

On invariant sets topology

International journal of nonlinear analysis and applications

 

2015

 

  14

 

An Inequality Related to eta-Convex Functions (II)

International journal of nonlinear analysis and applications

 

2015

 

  15

 

On phi-convex functions

Journal of mathematical inequality and applications

 

2016

 

             

 

 

مقالات کنفرانس:

شماره

عنوان مقاله

عنوان کنفرانس

سال

 

 1

 

Transfer open multimaps and minimal spaces

 

 

37th Annual Iranian Mathematics Conference, September

2-5, 2006, Tabriz, Iran.

 

2006

 

 

  

2

 

On the Minimax Inequalities

Symposium of Mathematics, Islamic Azad UniversityNoor Branch with

association Babol Branch, October 6-7, 2006, Noor, Iran.

 

2006

 

 

 3

 

 

  

 

KKM-property via abstract convexity

 

38th Annual Iranian Mathematics Conference, September 3-6, 2007,

Zanjan, Iran.

 

 

  

2006 

 

 

  4

 

 

 

On the minimal generalized convex spaces

International Conference on Nonlinear Analysis and Optimization, April 25-27, 2007, Isfahan, Iran.

 

 

 

2007

 

 

5

 


Generalized topology and abstract KKM theory

 

6th seminar geometry and topology, September 18-22, 2011, Bonab, Iran.

  

2011

 

 

  6

  

Minimal Generalized Vector F-implicit Complementarity Problems and Minimal Generalized F-implicitVariational Inequality Problems in Minimal Vector Spaces

 

International Conference on Functional Equations,

Geometric Functions and Applications (ICFGA2012) Tabriz, Iran.

 

 

2012

 

 

 

 

  7

 

 

Fan's Matching and S-Weakly KKM Theorem with Application in MKKM Space

International Conference on Functional Equations,Geometric Functions and Applications (ICFGA2012) Tabriz, Iran.

 

  

2012

 

 

 

 

 

  8

  

Approximate Cauchy and quadratic mappings in 2-Banach spaces

International conference on nonlinear modeling and optimization, Shomal University, Amol, Iran.

  

           2012    

 

 

   9

 

 

 

 

On Cone-invex Set-valued Functions

The 45th Annual Iranian Mathematics Conference, August 2629, 2014, Semnan University, Semnan, iran.

 

 

 

2014

 


            
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد