حسين دلاوري

بسمه تعالي

مشخصات فردي

نام ونام خانوادگي: حسين دلاوري امرئي (Hossein Delavari Amrei)      

ايميل:    delavari.h@gmail.com، h.delavari@ub.ac.ir

 

تحصيلات:

كارشناسي: مهندسي شيمي (طراحی فرايند)، دانشگاه تهران، 1380-1384

كارشناسي ارشد: مهندسي شيمي ) انرژی و محيط زيست)، دانشگاه تهران، 1385-1387

عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تجربی و مدلسازی جذب سطحی دی اکسيد کربن از گاز مدل دودکش

دکتري: دانشگاه صنعتي اميرکبير (مهندسی شيمی)، 1388-1393، درجه دفاع از رساله: عالی

عنوان رساله دکتری: اثر تغيير طيفی نور بر پارامترهای رشد ميکروجلبک کلورلا


سوابق اجرايي:

-     دبير اجرايي و عضو کميته سياستگذاری دومين همايش ملی بازيافت آب: راهبردی اصولی برای مديريت بحران آب (از سلسله همايش­های طرح کلان بازيافت پساب­های شهری، صنعتی و کشاورزی) ، دانشگاه تهران، 6-8 بهمن 1393 (http://www.waterreuse.ir).

-     عضو اصلی شورای صنفی دانشجويان کوی دانشگاه تهران (1387).

-     همکاری در تيم فنی و اجرايي تدوين سند ملی بازيافت آّب ( از سلسله پروژه های طرح کلان بازيافت پساب های شهری، صنعتی و کشاورزی)

زبان:

فارسی، انگليسی

 

اختراعات ثبت شده داخلی:

 • توليد جاذب به منظور حذف دی اکسيد کربن از گاز دودکش، شماره ثبت: 69462
 • فوتوبيوراکتور کشت ميکروجلبک با نور دهی داخلی در مقياس روميزی، شماره ثبت: 78640
 • فوتوبيوراکتور لوله ای هواگرد کشت ميکروجلبک ها در غلظت زياد، شماره ثبت: 83644

 

انتشارات (کتاب و مقالات):

 •    کتاب: انتقال حرارت، حسين دلاوری امرئی – فريد خالقی، 1392، ISBN: 978-600-232-368-2

 Book chapter: Mahdi Gharabaghi, Hossein Delavai Amrei, Alireza Moosavi Zenooz, Jafar Shahrivar, Farzin Zokaee Ashtiani, Chapter title: "Biofuel: Bioethanol, Biodiesel, Biogas and Biohydrogen from Plants and Microalgae, Book title: :CO2 Sequestration, Biofuels and Depollution,  Environmental Chemistry for a Sustainable World, Volume 5, 2015, pp 233-274.

 

 

 •     مقالات پذيرفته شده در مجلات علمی:

 

 • H. Delavari Amrei, B. Nasernejad, R. Ranjbar, S. Rastegar, “Spectral shifting of UV-A wavelengths to blue light for enhancing growth rate of cyanobacteria as a photosynthetic microorganism”, Journal of Applied Phycology, 26:1493-1500, 2014.
 • H. Delavari Amrei, R. Ranjbar, S. Rastegar, B. Nasernejad, A. Nejadebrahim, "Using fluorescent material for enhancing microalgae growth rate in photobioreactors", Journal of Applied Phycology, DOI: 10.1007/s10811-014-0305-7, 2014.
 • H. Delavari Amrei, B. Nasernejad, R. Ranjbar, S. Rastegar, "An integrated wavelength-shifting strategy for enhancement of microalgal growth rate in PMMA- and polycarbonate-based photobioreactors", 49(3):324-331, 2014
 • A. Somy, M. Mehrnia, H. Delavari Amrei, A. Ghanizadeh, H. Safari, “Adsorption of carbon dioxide using impregnated activated carbon promote by Zinc”, International Journal of Greenhouse Gas Control, 3(3):249-254, 2008
 • H. Delavari Amrei, M. Mehrnia, A. Ghanizadeh, M. Rahmati, “Adsorption of carbon dioxide on multi-walled carbon nanotube”, Published in International Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2009.
 • H. Delavari Amrei, M. Mehrnia, M. rahmati, “Adsorbents Materials Commonly Used for Separation of Carbon Dioxide from Flue Gases- A Short Review”, Iranian Chemical Engineering Journal, 2011. 
 • H. Delavari Amrei, M. Montazer-Rahmati, M. Mehrnia, O. Bolouri,Experimental investigation and modeling of carbon dioxide adsorption from flue gas”, Journal of Chemical and Petroleum Engineering, 2011.
 • H. Delavari Amrei, E. Jamshidi, H. Ale Ebrahim, “Quantized solution for various fluid solid reaction”, Cornel university library, arXiv:1409.4676 [math.AP].

 

 

 

 • مقالات ارسال شده به مجلات علمی:

 

 • E. Jamshidi, H. Ale Ebrahim, H. Delavari Amrei, “An incremental analytical solution for variable-coefficient advection diffusion equation in simulating river”, submitted in River Research and Application, 2016.
 • A. Nejadebrahim, H. Delavari Amrei, S. Rastegar, Improvement photobioreactor wall: Investigating the photo-stability of coated layer and microalgae growth, Journal of Coatings Technology and Research, 2016.

 

 

 • مقالات کنفرانس:
 • H. Delavari Amrei, R. Ranjbar, B. Nasernejad, S. Rasategar, A. Nejad Ebrahim, “Spectrum modification of green light for blue-green microalgae growth rate”, accepted in the 14th National Chemical Engineering Congress (IChEC 2012).
 • H. Delavari Amrei, R. Ranjbar, B. Nasernejad, S. Rasategar, A. Nejad Ebrahim, Spectral shifting of UV-A wavelengths for enhancing microalgae growth rate, accepted in the 14th National Chemical Engineering Congress (IChEC 2012).
 • M. Mehrnia, M. Rahmati, H. Safari, H. Delavari Amrei, A. Ghanizadeh, “Different adsorption isotherms of carbon dioxide on raw and impregnated activated carbon”, accepted in the 6th European Conference of Chemical Engineering (ECCE6 2007).
 • H. Delavari Amrei, M. Mehrnia, A. Ghanizadeh, H. Safari, A. Somy, M. Rahmati, “Effect of temperature on the adsorption isotherms of carbon dioxide on activated carbon”, accepted in the 5th International Chemical Engineering Congress (IChEC 2008).
 • A. Ghanizadeh, M. Mehrnia, H. Delavari Amrei, H. Safari, S. Farajzadeh, “Adsorption isotherm of carbon dioxide on multi-walled carbon nanotube”, accepted in the 5th International Chemical Engineering Congress (IChEC 2008).
 • Reza Pourjamshida, Hossein Abolghasemia, Hossein Delavari Amrei, CO2 removal from model flue gas using chlorella sp. in a column photobioractor, submitted in the 8th International Chemical Engineering Congress (IChEC 2014).
 • جابر صفری، حسين ابوالقاسمی، محمد اسماعيلی، حسين دلاوری امرئی، رضا پورجمشيديان، حذف نيترات و آمونياک از پساب واقعی واحد اوره و آمونياک پتروشيمی خراسان با استفاده از ريزجلبک کلورلا ولگاريس، پذيرفته شده در دومين همايش ملی بازيافت آب، بهمن 93.
 • جابر صفری، حسين ابوالقاسمی، محمد اسماعيلی، حسين دلاوری امرئی، رضا پورجمشيديان، استفاده از سيانوباکتری راهکاری مناسب جهت حذف ترکيبات نيتروژن دار از پساب پتروشيمی، پذيرفته شده در دومين همايش ملی بازيافت آب، بهمن 93.
 •  

 سابقه تدرِيس:

-         مکانيک سيالات، تصفيه آب و فاضلاب، محاسبات عددی، شيمی عمومی، معادلات ديفرانسيل، آشنايي با مهندسی شيمی، دانشگاه بجنورد.

-         انتقال جرم، آزمايشگاه انتقال حرارت، آزمايشگاه عمليات واحد، آزمايشگاه مکانيک سيالات، دانشگاه آزاد واحد تهران-شهر قدس.

 

راهنمايي و مشاوره پروژه های کارشناسی ارشد:

-         طراحی و ساخت فتوبیوراکتور هرمی نوین و بررسی پارامترهای رشد میکروجلبک ها در آن

-         بررسی تجربی کاهش بیولوژیکی دی اکسيد کربن خروجی از دودکش نیروگاه حرارتی توسط سیانوباکتری

-         بررسی تجربی کاهش بیولوژیکی دی اکسيد کربن خروجی از دودکش نیروگاه حرارتی توسط ميکروجلبک ها

-         طراحی و ساخت فتوبیورکتور لوله ای نوین برای کشت میکروجلبک دونالیلا سالینا و بررسی تاثیر غلظت نمک بر میزان تولید  بتاکاروتن

-         بررسی حذف نيتروژن و فسفر از پساب­ واحد توليد اوره و آمونیاک با استفاده از ريزجلبک ها  

-         بررسی راندمان حذف نيترات به کمک ميکروجلبک در يک فتوبيوراکتور از فاضلاب تصفيه شده لبنی

-         بررسی راندمان حذف نيترات به کمک ميکروجلبک در يک فتوبيوراکتور از فاضلاب تصفيه شده کشتارگاهی

 

 

ديگر پروژه­های انجام شده:

عنوان پروژه

محل انجام/طرف قرارداد

سمت

مدت انجام پروژه

بررسی تجربی و مدلسازی جذب سطحی دی اکسيد کربن از گاز دودکش

شرکت ملی گاز ايران - دانشگاه تهران

همکار مجری

17 ماه

مدلسازی و شبيه سازی واکنش فيشر-تروپش در راکتور بستر ثابت و مونوليت

پژوهشگاه صنعت نفت

همکار مجری

6 ماه

افزايش بازده سلول های خورشيدی با استفاده از مواد تبديل کننده طيفی

صبا باتری – دانشگاه مالک اشتر

پروژه سرباز نخبگی (جايگزين خدمت سربازی)

15 ماه


آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد