محمد مهوش

 
مشخصات فردي:
 
نام:محمد
نام خانوادگي:مهوش
محل تولد: بجنورد
سال تولد:1359
شماره تماس:13-2284610 داخلی 360
نشاني الکترونيکي:mohammadmaahvash@yahoo.com                                                                                                             
 
سوابق تحصيلي:
 
رشته
مقطع
دانشگاه
تاريخ شروع
تاريخ پايان
معماري
کارشناسي ارشد پيوسته
گيلان
1/7/1377
8/3/1385
 سایر: فارغ التحصیل رتبه دوم دانشکده معماری و هنر در سال 1385.
سوابق حرفه­اي :
 
شرکت/ دانشگاه
محل کار
شروع
پايان
مدت
سمت/توضیحات
دفتر مهندسي کياشا
رشت
1381
1383
2 سال
طراح
مهندسين مشاور پارت
تهران
1383
1384
6 ماه
طراح+ ناظر
دفتر مهندسي آکس [ افراز ]
رشت
1384
1385
20 ماه
طراح+ مجري+ ناظر
دفتر مهندسي شماره 28 [ مهندس کوثري]
بجنورد
1386
1387
6 ماه
طراح
دفتر مهندسي شماره 54 [ مهندس رمضاني]
بجنورد
1387
-
-
طراح
سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان شمالي
بجنورد
1387
-
-
پروانه اشتغال(پايه 3) در زمينه طراحي و نظارت
  
سوابق اجرايي:
 
 
اداره/سازمان
شروع
پايان
مدت
سمت
دانشگاه بجنورد
1385
1386
6 ماه
مدير امور دانشجويي
دانشگاه بجنورد
1386
1386
4 ماه
همکاري در دفتر فني دانشگاه
دانشگاه بجنورد
1385
1386
1 سال
رئيس مرکز کارآفريني دانشگاه
دانشگاه بجنورد
1385
1389
4 سال
دبير نظام پيشنهادها و انتقادها
دانشگاه بجنورد
1387
1390
4 سال
سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگي
دانشگاه بجنورد
1387
1388
1
سال
عضو کميته تخصصي شهرسازي، معماري و عمران شوراي پژوهشي
دانشگاه بجنورد
1387
-
-
کمیته اجرایی ارزیابی عملکرد
دانشگاه بجنورد
1387
1389
2
سال
عضو کارگروه آموزشي معماري
دانشگاه بجنورد
1390
-
2
سال
کارگروه توانایی علمی معماری
دانشگاه بجنورد
1390
-
-
عضو هيات کرسيهاي آزاد انديشي
دانشگاه بجنورد
1391
-
-
عضو شوراي تخصصی فرهنگي اجتماعي دانشگاه
دانشگاه بجنورد
1391
-
4 سال
عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی
 سوابق پژوهشی:
1.   پايان­نامه کارشناسي ارشد تحت عنوان " طراحي مجموعه فرهنگي هنري شهرستان بجنورد" به راهنمايي مهندس مهرداد امير نژاد مژدهي، دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه گيلان،1385.
2.    مقاله با عنوان" تاثير عوامل اجتماعي و فرهنگي بر معماري روستايي (مطالعه موردي: استان خراسان شمالي) "، چاپ شده در مجموعه مقالات اولين کنفرانس بين­المللي سکونتگاههاي روستايي،1389.
3.   مقاله علمي- پژوهشي ( (ISCبا عنوان "ميزان رضايتمندي استفاده­کنندگان کتابخانه­هاي عمومي شهرهاي استان خراسان شمالي از معماري کتابخانه­ها" (فصلنامه پيام کتابخانه، شماره3، پياپي 66)،1390.
4.   مقاله با عنوان" کيفيت استفاده از اصول و عناصر معماري ايراني- اسلامي در مساجد معاصر شهر بجنورد"، چاپ شده در مجموعه خلاصه مقالات کنفرانس ملي حضور هنر ايراني- اسلامي در خراسان شمالي،1389
5.   مقاله با عنوان"Use of Eco-Energy in Ancient Architecture(Iranian Ice pits) "، چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس بين المللي "ICBEC" در هنک کنگ، 2010.
6.   مقاله با عنوان" بررسي تصوير مطلوب مسجد معاصر از نگاه مردم(مطالعه موردي: شهر بجنورد، خراسان شمالي)، چاپ شده در مجموعه خلاصه مقالات کنفرانس ملي تبريز،1389.
7.   طرح پژوهشي تحت عنوان " گونه شناسي مسکن شهري بجنورد"، براي دانشگاه بجنورد 1390.
 سایر: پژوهشگر برگزیده گروه هنر در سال 1391.
 
سوابق آموزشي:
 
سال تحصيلي
نيمسال
دانشگاه
دروس
مقطع- رشته
86-1385
دوم
دانشگاه بجنورد
ترسيم فني 2
تنظيم شرايط محيطي 2
کارداني معماري
کارداني معماري
دانشگاه آزاد بجنورد
کاربرد کامپيوتر
کارشناسي ناپيوسته معماري
87-1386
اول
 
دانشگاه بجنورد
ترسيم فني 1
رسم فني و نقشه کشي عمومي
تنظيم شرايط محيطي 1
روستا 1
کارداني معماري
کارشناسي عمران
کارداني معماري
کارداني معماري
دوم
دانشگاه بجنورد
ترسيم فني 2
کارداني معماري
88-1387
اول
دانشگاه بجنورد
ترسيم فني 1
روستا 1
کارداني معماري
کارداني معماري
دوم
دانشگاه بجنورد
ترسيم فني 2
آشنايي با طراحي معماري
کارداني معماري
کارداني معماري
89-1388
اول
دانشگاه بجنورد
هندسه کاربردي
کارشناسي معماري
 
دانشگاه بجنورد
رسم فني و نقشه کشي عمومي
 
کارشناسي عمران
روستا 1
کارداني معماري
دوم
دانشگاه بجنورد
مقدمات طراحي معماري1
کارشناسي معماري
90-1389
اول
دانشگاه بجنورد
روستا 1
کارشناسي معماري
دوم
دانشگاه بجنورد
طراحي معماري 3
کارشناسي معماري
91-1390
 
 
 
اول
 
دانشگاه بجنورد
رسم فني و نقشه کشي عمومي
 
کارشناسي عمران
هندسه کاربردي
کارشناسي معماري
روستا 1
کارشناسي معماري
دوم
دانشگاه بجنورد
طراحي معماري 3
کارشناسي معماري
92-1391
 
اول
 
دانشگاه بجنورد
هندسه کاربردي
کارشناسي معماري
طراحي معماري 2
کارشناسي معماري
 
 
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد