رابعه روانی فرد

 

مشخصات عمومي

نام و نام خانوادگي

رابعه روانی فرد

رتبه علمي

مربی

رشته و گرايش تحصيلي       (كارشناسي ارشد)

مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر

نام دانشگاه  (كارشناسي ارشد)

صنعتی امیرکبیر

رشته و گرايش تحصيلي    (كارشناسي)

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

نام دانشگاه (كارشناسي)

صنعتی اصفهان

پست الكترونيك
ravanifard@ub.ac.ir
تلفن داخلی 299
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد