جواد هراتی

الف- سوابق تحصیلی:
1- دیپلم ریاضی و فیزیک، سال 1374.
2- کارشناسی اقتصاد صنعتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال 1379 (رتبه دوم).
3- کارشناسی ارشد اقتصاد محض، دانشگاه شیراز، سال 1382 (رتبه اول)
4- دکتری اقتصاد بین الملل، دانشگاه شیراز ، سال 1391(رتبه اول)
 
ب- سوابق پژوهشی:
ب- 1- همکاری در طرح های اقتصادی:
1- بررسی اثر اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر ساختار تولیدات صنعتی در ایران.
2- برآورد تابع تقاضای توریسم در ایران و استان فارس(سازمان برنامه فارس).
3- بررسی ساختار تولید محصولات عمده کشاورزی در ایران (اداره کشاورزی استان فارس).
4- بررسی وضعیت بیکاری و اشتغال در میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاه­های منطقه جنوب غرب (دانشگاه شیراز).
5- بررسی وضعیت بیکاری در ایران و تعیین متغیرهای اثرگذار برآن.
6- طرح آمایش استان فارس (استانداری فارس).
7- شیوه­های مختلف تامین سرمایه در جهان به طور عمومی و در بخش انرژی و گاز به طور خاص )روش­های تامین مالی پروژه­های شرکت ملی گاز ایران(.
8- همکاری در ترجمه کتاب با عنوان اقتصاد تحریم.
9- بررسی اثر تحریم­های اقتصادی بر بخش نفت و گاز.
10-همکاری در تدوین کتاب با عنوان راهنمایی نرم افزار GAMS.
11- مجری طرح پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت توزیع درآمد استان خراسان شمالی و تعیین الگوی مصرف بهینه (همکاری با استانداری خراسان شمالی)
12- همکاری در تدوین سند توسعه برنامه ششم استان خراسان شمالی(استانداری خراسان شمالی)
ب- 2- مقالات و پژوهش های علمی:
1- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " بررسی اثرات متغیرهای کلان بر شاخص قیمت مواد غذایی با استفاده از یک الگوی خود توضیح با وقفه­های گسترده(ARDL) برای اقتصاد ایران" به راهنمایی دکتر محمد علی قطمیری، سال 1382(با رتبه عالی)
2- بررسی اثرات متغیرهای کلان بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران(دانشگاه علامه) (چاپ شده)
3- بررسی تاثیر اندازه دولت (سهم مخارج مصرفی و سرمایه­گذاری دولت از تولید ناخالص داخلی) بر توسعه انسانی: با استفاده از يك الگوي پانل دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی(دانشگاه فردوسی مشهد) (چاپ شده)
4- تعیین مالیات زیست‌محیطی بهینه در الگوی رشد تعمیم‌یافته با وجود انتقال تکنولوژی پاک و کیفیت محیط‌زیست: نمونۀ اقتصاد ایران، فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصاد ایران (چاپ شده)
5- پایان نامه دکتری با عنوان" بررسی تاثیر پیامدهای جنبی آلودگی و انتقال تکنولوژی پاک بر مسیررشد پایدار در وضعیت پایدار(SS): مورد ایران" به راهنمایی دکتر کریم اسلاملوئیان و دکتر محمد علی قطمیری ، سال 1391(با رتبه عالی)
6- بررسي ارتباط شدت آلودگي، تجارت و رشد پايدار در ايران: يك الگوي سيستم معادلات همزمان، فصلنامه مطالعات انرژی (چاپ شده)
7- یک الگوی دینامیک سیستم برای تجزیه و تحلیل خسارت­های رفاهی ناشی از آلودگی­های زیست محیطی در ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، تربیت مدرس (پذیرفته شده)
8- بررسی ارتباط رشد-آلودگی در چارچوب یک الگوی رشد درونزای تعمیم یافته: یک الگوی کالیبره شده برای اقتصاد ایران فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی( چاپ شده)
9- برآورد تراز تجاری دوجانبه و آزمون پدیده جی- کرو بین ایران و عمده­ترین شرکای تجاری آن(چاپ نشده)
10- بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد بنگاهها در شرکت های منتخب فعال در بورس با استفاده از یک الگوی سیستم معادلات همزمان (چاپ نشده)
11- بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی(FDI) با استفاده از یک الگوی پانل (چاپ نشده)
12- بررسی رابطه بین بررسي تأثير سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی بر رشد اقتصادی ایران(چاپ نشده)
13- ارزیابی اثر هزینه­های تبلیغات بر تقاضای و سود محصولات صنعت نساجی و پوشاک ایران با استفاده از یک الگوی پانل(1386-1374) (در مرحله داوری)
14- بررسی تاثیر مخارج آموزشی و بهداشتی بر رشد اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی ARDL(1338تا1386). (چاپ نشده)
15- بررسي تاثير مخارج دولت بر سرمايه­گذاري بخش خصوصي با تاكيد بر اثر جانشيني جبري در دو دوره قبل و بعد از انقلاب (چاپ نشده)
16- بررسی تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT)بر عملکرد سیستم بانکی اقتصاد ایران: مقایسه بین بانک های خصوصی و دولتی (چاپ نشده)
17- بررسی تاثیر تجارت و سرمایه­گذاری بر پایداری زیست محیطی با استفاده از یک الگوی پانل (در مرحله داوری).
18 - ارائه مقاله با عنوان " بررسی اثرات عمده­ترین متغیرهای کلان بر شاخص قیمت مواد غذایی" چهارمین همایش دو سالانه اقتصاد کشاورزی- شهریور 1382- دانشکده کشاورزی تهران.
19- ارائه مقاله با عنوان" بررسی جایگاه فرش دستباف در توسعه اقتصادی کشور و دلایل کاهش سهم صادرات جهانی فرش ایران" اولین سمینار ملی فرض دستباف- شهریور 1382- تهران.
20- اندازه­گیری حداقل معاش خانوارهای شهری و روستایی با استفاده از سیستم مخارج خطی: مطالعه موردی استان خراسان شمالی(در مرحله داوری)
21- تخمین حداقل معاش(خط فقر)  خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان جنوبی با استفاده از سیستم مخارج خطی با شکل گیری عادت (در مرحله داوری)
22- بررسی تاثیر متغیرهای سیاسی و تجاری بر پایداری محیط زیست: کاربرد یک الگوی پانل(در مرحله داوری)
23- بررسی تاثیر نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب: کاربرد یک الگوی پانل (در مرحله داوری)
 
ج- سوابق آموزشی:
ج-1- دوره کارشناسی:
1- تدریس دروس اقتصادسنجی، اقتصاد خرد، اقتصاد بخش­عمومی و آمار در دانشگاه سیستان و بلوچستان (1382 تا 1386)
2- تدریس دروس آمار و اقتصاد خرد در دانشگاه آزاد واحد زاهدان (1383تا 1386)
3- تدریس دروس پول، ارز و بانکداری و اقتصاد مهندسی در دانشگاه شیراز (1387تا 1389)
4- تدریس دروس اقتصاد توسعه و مالیه عمومی در جهاد دانشگاهی مشهد(1390)
5- تدریس دروس اقتصاد بخش عمومی1و2، تجارت بین­الملل، اقتصادخرد(2) و زبان تخصصی در دانشگاه بجنورد (1391 تاکنون)
6- تدریس بیمه­های مهندسی و مسئولیت در نمایندگی­های بیمه دی، آرمان و پاسارگاد (تابستان سالهای 1388، 1390 و 1392)
ج2- دوره کارشناسی ارشد:
1- تدریس دروس بازارشناسی و مسائل بازار و بازاریابی صنعتی در دانشگاه سیستان و بلوچستان (پروازی سال 1391و 1392)
2- تدریس درس اقتصادسنجی 1و2 رشته اقتصاد در دانشگاه بجنورد(1392)
3- تدریس درس اقتصادسنجی کاربردی، دانشگاه شیراز (1389)
4- تدریس درس روش های آماری نمونه­گیری، دانشگاه سیستان و بلوچستان (پروازی 1392).
ج3-دوره دکتری:
1- تجارت بین الملل، دانشگاه سیستان و بلوچستان (پروازی 1391)
2- مالیه بین الملل، دانشگاه سیستان و بلوچستان(پروازی 1392)
 
د- عضویت در کمیته پایان نامه:
1- راهنمای دوم پایان نامه با عنوان " تحلیل مقایسه­ای کارآفرینی دانشگاهی در ایران و دانشگاه کارآفرین خارج از کشور با رویکرد الگوبرداری"، کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
2- راهنمای دوم پایان­نامه با عنوان "شناسایی و اولولیت بندی استراتژی کارآفرینی روستایی در بخش محصولات کشاورزی شهرستان شیروان" ، کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
3- مشاور پایان­نامه با عنوان" بررسی تابع واردات محصولات منتخب بخش کشاورزی در ایران"، کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
4- مشاور پایان نامه با عنوان" بررسی تاثیر مخارج بهداشتی بر شاخص توسعه انسانی در گروه کشورهای با سطح درآمدی متفاوت2010-2000"، کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
5- راهنمایی پایان­نامه با عنوان " بررسی تاثیر رفتارشهروندی سازمانی براثربخشی و موفقیت سازمان: مطالعه موردی کارکنان اداره برق سیستان و بلوچستان"، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 
ه- مهارت ها و قابلیت ها نرم افزاری :
 COMFAR, GAMS, Eviews , Microfit،Vensim, Mathematica و Office
 
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد