زینب عرب اسدی

زینب عرب اسدی 
هیئت علمی دانشگاه بجنورد، دانشکده علوم پایه، گروه علوم کامپیوتر
 
پست الکترونیک
 
z.arabasadi@gmail.com, arabasadi@ub.ac.ir
 
تلفن تماس
584-2284612
داخلی 344
 
تحصیلات
 کارشناسی ارشد: علوم کامپیوتر گرایش سیستم های هوشمند، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1390-1388
کارشناسی: علوم کامپیوتر، دانشگاه مازندران، 1388-1384
 
پایان نامه
 
به کارگیری مجدد یادگیری عامل هوشمند در یادگیری تقویتی
  
 
مقالات
 

Journal paper

Zeinab Arabasadi -2: Manouchehr Khorasani  -3:  Shahin Akhlaghi  -4:Hakimeh Fazilat -5: Ulf W. Gedde, -6:Mikael S. Hedenqvist -7:Mohammad Ebrahim Shiri,” Prediction and optimization of fireproofing properties of intumescent flame retardant coatings using artificial intelligence techniques”, Fire Safety Journal, Volume 61, October 2013, Pages 193-199

 Hakimeh Fazilat - 2:Marzieh Ghatarband - 3:SAEIDEH MAZINANI - 4:Zeinab A. Asadi - 5:MOHAMMAD EBRAHIM SHIRI AHMAD ABADY - 6:Mohammadreza Kalaee - , "Predicting the mechanical properties of glass fiber reinforced polymers via artificial neural network and adaptive neuro-fuzzy inference system" , COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE , Vol.58 , NO.1 , PP.31 _ 37 , 02 March2012

Alireza.Arabasadi. Ali.Naserasadi, Zeinab.Arabasadi, “A New Hybrid Algorithm for Traveler Salesman Problem Based on Genetic Algorithms and Artificial Neural Networks”, International Journal of Computer Applications (IJCA),(8887-0975) ,June 2011

 

Conference Papers

 1:Hakimeh Fazilat - 2:Marzieh Ghatarband - 3:Zeinab A. Asadi - 4:MOHAMMAD EBRAHIM SHIRI AHMAD ABADY - 5:Mohammadreza Kalaee - 6:SAEIDEH MAZINANI - , "Development of Artificial neural network and neuro-fuzzy for Taguchi basederosion behavior of GF-reinforced polyester composites" , Polymer Processing Society 2011 Asia/Australia Regional Meeting (PPS-2011); , Iran (Islamic Republic of) , 15 November2011 _ 17 November2011

Marzieh Ghatarband,- Zeinab Arabasadi,- Hakimeh Fazilat,- Mohammad E. Shiri,- Mohammadreza Kalaee ,- Saeedeh Mazinani,” Employing ANNS and ANFIS Computational Methods to Predict the Mechanical Properties of PA6/EPR Blend”,  27th World Congress of the Polymer Processing Society (PPS-27); , Morocco , 10 May2011 _ 14 May2011

Hakimeh Fazilat,- Zeinab Arabasadi,- Marzieh Ghatarband,- Mohammadreza Kalaee,- Mohammad E. Shiri,- Saeedeh Mazinani,” Predicting the Mechanical Properties of PA6/GF Composite Using ANNS and ANFIS Computational Methods”,  27th World Congress of the Polymer Processing Society (PPS-27); , Morocco , 10 May2011 _ 14 May2011

M. Ghatarband a ,H. Fazilat a, Z.A. Asadi b, M.E.Shiri b, S. Mazinani c , M.R.Kalaee, Modeling of Taguchi based MANFIS Method to Investigate the Performance of Batch Emulsion Polymerization of  Vinyl Chloride ,   pps2011 , meeting to be held in Kish irland, Iran, November 15-17th, 2011.

Nafiseh Didkar, Zeinab Arabasadi, Mohammad Ebrahim Shiri, Action Transfer Through Automatic Extraction Of Pattern In Reinforcement Learning,  ICEEE 2011. 3rd Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering,Gonabad

زینب عرب اسدی، نفیسه دیدکار، محمد ابراهیم شیری احمد آبادی، "انتقال خودکار وظایف برای انتقال یادگیری در یادگیری تقویتی"، چهاردهمین کنفرانس دانشجویی برق، 1390، ایران، کرمانشاه

مهارت

 برنامه نویسی الگوریتم های بهینه سازی (ژنتیک، کلونی مورچه و ...)
برنامه نويسي به زبان c,visual basic,c# ,c++،matlab
برنامه نویسی در مباحث شبکه عصبی و فازی
الگوریتم های یادگیری ماشین مانند درخت تصمیم،یادگیری بیزین،یادگیری تقویتی
پردازش تصویر، رمزنگاری تصاویر
 
موضوعات علمی پژوهشی مورد علاقه
هوش مصنوعی
پردازش تصویر
شبکه عصبی
رمزنگاری
الگوریتم های تکاملی
یادگیری تقویتی و یادگیری ماشین
 

آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد