شماره تلفن

برای ارتباط ابتدا شماره 0583201000 را شماره گیری نمایید سپس شماره داخلی را وارد نمایید.

برای تماس مستقیم 3220-058 +شماره داخلی را شماره گیری نمایید.

مثال شماره تماس مستقیم برای داخلی 1111 - 05832201111 می باشد.

نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
نگهبانی نگهبانی 1030
رضا باغدار کارشناس ارتباط با صنعت 1127
جواد هراتی معاون فرهنگی و اجتماعی 1158
کامران رادمنش کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی 1159
وحیده بجنوردی کارشناس مسئول گروه آموزش های آزاد و مجازی 1135
مهران گرمه سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 1126
جواد ناظری کارشناس مسئول گروه نظارت و ارزیابی 1040
مجتبی مجرد سرپرست مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 1166
حسین احمد برآبادی سرپرست مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی 1210
مهدی پریز کارشناس آموزش 1085
سارا یزدان پناه کارشناس آموزش 1086
بانک ملت 1800
محمود مشکات کارشناس دانشکده هنر 1314
پردیس پسران 1196
پردیس دختران 1195
زکیه بیدکی کارشناس مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجویی 1217
پروین نجف زاده پرستار 1211
علی رضاپور کارشناس تربیت بدنی برادران 1203
سعید معمری کارشناس آزمایشگاه مرکزی 1150
مهدی وحدانی کارشناس مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1083
مجید فرخ منش کارشناس دفتر ریاست 1004
سیدابوالحسن وقارموسوی روابط عمومی 1014
محمد شیخ زاده سرپرست دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل 1013
مریم نیازی کارشناس مسئول اداره دبیر خانه 1233
سروش محمدپور کارشناس اداره دبیرخانه 1237
موسی یزدان پناه متصدی خدمات اداری 1238
محمد یزدانی کارشناس دفتر معاونت اداری و مالی 1221
حسن جعفریانی سرپرست معاونت اداری و مالی 1220
حمید رحیمی کارشناس امور مالی 1277
مهدی نعمتی کارشناس امور مالی 1282
پرویز شیردل رئیس اداره دریافت وپرداخت 1278
مرتضی بیانی کارشناس امور مالی 1284
حسین میرصالحی کارشناس امور مالی 1283
سعید کریمی مدیر امور مالی 1273
مهدی بی غم کارشناس معاونت دانشجوئی 1177
هاشم وحدانی مدیر طرح و برنامه 1041
زهرا روان راز رئیس گروه برنامه وبودجه 1043
زهرا براتی پور کارشناس 1025
محمد شاه پسندی کارشناس فناوری اطلاعات حراست 1022
محسن محتشمی کیا رئیس اداره حراست 1021
مریم سروری کارشناس مسئول حراست 1024
حسین حسین زاده مسئول انتظامات 1023
مجید شمشیرگران کارشناس اموردانشجویی 1185
محمد علی نژاد سرپرست مدیریت امور دانشجویی 1184
عطیه منادی کارشناس خوابگاه های خواهران 1190
حسن صمدی کاظمی کارشناس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی 1189
مجتبی قدرتی کارشناس تغذیه 1186
ابراهیم دشتی کارشناس مسئول گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1113
حسن ایزانلو رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضاء هیات علمی 1057
اعظم قریان کارشناس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 1015
مجید جوان کارشناس دبیرخانه جذب اعضاء هیات علمی 1058
میثم ارحامی کارشناس 1006
محمد سلطانی امور نقلیه 1239
سیدرضا پرویز کارگزین 1236
محمد ریحانی کارشناس مسئول اداره کارگزینی 1235
مهشید نظری کارشناس امور حقوقی 1066
محمد باقر مقدسی مدیرامور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات 1065
ابوالفضل طراوتی کارشناس امور اداری 1229
مهدی محمد پور کارپرداز 1232
مهدی ارکی مامور خرید 1240
محمد سعیدی کارپرداز 1241
امیرحسین نقی پوران مدیر امور اداری و پشتیبانی 1228
مهدی اسحاقی کارشناس معاونت آموزشی 1072
امیدرضا دهقان سرپرست معاونت آموزشی پژوهشی 1071
مهدی عباس زاده کارشناس معاونت آموزشی 1073
علی خوش صفا رئیس اداره خدمات فنی، تعمیر و نگهداری 1253
سعید کیانفر کارشناس تاسیسات مکانیکی 1254
مرتضی شیری کارشناس ابنیه 1255
امین روشناس کارشناس فضای سبز 1256
ونداد گرمه نماینده کارفرما در طرح های عمرانی 1263
حسن فاخری کارشناس دفتر طرح های عمرانی 1266
فاطمه کفایتی رئیس اداره رسیدگی به اسناد، تنظیم حساب ها و کنترل اعتبارات 1280
حسن کمالی کارشناس امورمالی 1281
فاطمه وظیفه شناس کارشناس امور مالی 1279
محمد وحیدی نژاد رئیس اداره امور عمومی و تدارکات 1231
مصطفی علی آبادی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1114
شکوفه امینی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1115
رجبعلی سجادیان فر کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1116
اکبر پاد سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی 1137
علی سیفی کارشناس طرح و برنامه 1046
بتول پرهیزگار کارشناس برنامه و بودجه 1044
سمیرا ضیغم جهانی کارشناس تحول اداری و بهره وری 1045
میثم ارحامی دفتر تحقیق 1007
آبدارخانه 1250
مریم ترابی کارشناس امور پژوهشی و فناوری 1106
عبدالله خشنودی سرپرست مدیریت امور پژوهشی و فناوری 1104
محمد رحیمی نماینده شرکت خدماتی 1242
یوسف یوسفی کارشناس امور پژوهشی و فناوری 1105
آبدارخانه 2 1251
آبدارخانه 3 1252
مرکز شتاب 1128
هادی عباسی سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 1033
فاطمه منتظری کارشناس نظارت و ارزیابی 1034
هادی امانی کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی 1081
کاوانلوئی کارشناس امور مالی 1285
صادق اسماعیل زاده کارشناس دانشکده فنی و مهندسی 1303
محسن کیان سرپرست دانشکده فنی و مهندس و علوم پایه 1298
داوود تذکر تکنسین گروه فناوری اطلاعت و ارتباطات 1118
رئیس نهاد رهبری 1358
دفتر نهاد رهبری 1359
حوزه علوم اسلامی 1360
فرشته خانی کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی 1138
بهاره ضیغم جهانی کتابدار 1139
نجمه نوروزیان کارشناس کتابخانه 1140
محمود نیک سرشت کارشناس مرکز مشاوره دانشجویی 1214
ناصر واحدی کارشناس مددکار اجتماعی 1215
لیلا دلقندی کارشناس تربیت بدنی خواهران 1204
مریم کمالی کارشناس تربیت بدنی 1205
میثاق حسینی کشتان رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه 1202
خوابگاه خواهران 1191
سلف آزاد رستوران زیتون 1199
محمدعلی ارحامی سرپرست گروه آموزش های آزاد و مجازی 1132
رحیم یگانه کارشناس آموزش 1090
سید بیژن جیا سرپرست مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1079
معصومه ارغند کارشناس مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1091
علیرضا باصبر کارشناس مسئول خدمات آموزشی 1082
آزمایشگاه آپا 1076
عذرا طالب زاده کارشناس امور آموزشی 1084
حسن قربان پور رئیس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی 1188
دربندی مشاور رئیس در امور خیرین و مشارکت های مردمی 1003
سید حامد جوادی رئیس آزمایشگاه مرکزی 1149
محمد رضا قربانی معاونت دانشجویی 1176
نمایندگی بیمه 1802
همایون غلامی کارشناس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی 1216
سمیرا اخوان کارشناس 1305
گروهی معماری 1315
محمود بخشی دبیر کمیته ترفیعات 1074
حمید فدیشه ای سرپرست گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1112
مهدی جوینی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1117
مسلم لوائی کارشناس روابط عمومی 1016