مركز اينترنت دانشجويي

 ساعات كاري اين مركز از ساعت 8 صبح لغايت 3 بعداز ظهر مي باشد. جهت ارايه پيشنهادات به مركز اينترنت دانشجويي آقاي مهندس بی غم مراجعه نموده يا به آدرس پست الكترونيك زير ارسال نماييد. 
mahdi.bigham@ub.ac.ir
 
دانشجویان گرامی توجه فرمایند. نام کاربری و رمز عبور برای دانشجویان ورودی جدید بدین صورت می باشد:
 نام کاربری: شماره دانشجویی
 رمز عبور: کد ملی (بدون صفر ابتدا)
 
دانشجویان میهمان و یا انتقال دائم بایستی با ارایه معرفی نامه کتبی از آموزش دانشگاه برای دریافت نام کاربری و رمز عبور خود به مدیریت مرکز اینترنت دانشجویی مراجعه نمایند.