اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

Faculty Members

Showing 1 - 50 of 110 results.
of 3
 
mohammad vali ahmadi

mohammad vali ahmadi 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Gholamhossein Akbari

Gholamhossein Akbari 

Associate Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Mohammadzadeh Ebrahimi Ali

Mohammadzadeh Ebrahimi Ali 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
mohammad alinejadmofrad

mohammad alinejadmofrad 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
change-logo

Meisam Alipour 

Instructor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Marzieh Sadat Alvand

Marzieh Sadat Alvand 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Malahat Amani yengejeh

Malahat Amani yengejeh 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Zahra Ameri

Zahra Ameri 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Amin Amiri Delouei

Amin Amiri Delouei 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Roghaye Asadi Gandomani

Roghaye Asadi Gandomani 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Hamed Azami

Hamed Azami 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
change-logo

Roohalla Babaki 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Davood Bakhshesh

Davood Bakhshesh 

Assistant Professor
Contact Number: +985832201000
Room: 119
Email: 
-mahmood -bakhshi

-mahmood -bakhshi 

Associate Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Elyas Barabadi Farman abadi

Elyas Barabadi Farman abadi 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Sedigheh Barootkoob

Sedigheh Barootkoob 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Saeid Bazrafshan

Saeid Bazrafshan 

Instructor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Zohreh Dadi

Zohreh Dadi 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Ali Daneshvari

Ali Daneshvari 

Instructor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Majid Dashtban Farooji

Majid Dashtban Farooji 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
omid dehghan

omid dehghan 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Hossein Delavari Amrei

Hossein Delavari Amrei 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
change-logo

Seddighe Doostian 

Instructor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Majid Elahi Shirvan

Majid Elahi Shirvan 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Enayati Elham

Enayati Elham 

Instructor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
change-logo

Behnam Eliays Poor 

Instructor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Morteza Esfandyari

Morteza Esfandyari 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: دانشکده پتروشیمی- اتاق 305
Email: 
hanieh Eshaghzageh Torbati

hanieh Eshaghzageh Torbati 

Instructor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Hamid Fadishei

Hamid Fadishei 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
zahra farhadi

zahra farhadi 

Instructor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Alireza Ghanbari Firooz abadi

Alireza Ghanbari Firooz abadi 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Mohammad Reza Ghorbani

Mohammad Reza Ghorbani 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: 313
Email: 
Mojgan Ghorbanzadeh

Mojgan Ghorbanzadeh 

Instructor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
maryam ghorbanzadeh

maryam ghorbanzadeh 

Instructor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Ali Golestani

Ali Golestani 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Seyyed Ehsan golparvar

Seyyed Ehsan golparvar 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Armin Hadjian

Armin Hadjian 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Javad Harati

Javad Harati 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
change-logo

ALIREZA HASANI 

Contact Number: -
Room: -
Email: 
Nosrat Hedayat poor

Nosrat Hedayat poor 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
moeine ossadat hejazi

moeine ossadat hejazi 

Instructor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
arman hessamdin

arman hessamdin 

Instructor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Misagh Hosseini Keshtan

Misagh Hosseini Keshtan 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
change-logo

hasan izanlo 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Zahra Izanloo

Zahra Izanloo 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Hasan Jafariani

Hasan Jafariani 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
S. Hamed Javadi

S. Hamed Javadi 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
change-logo

Afsaneh Javadi 

Instructor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
SayyedBijan Jia

SayyedBijan Jia 

Assistant Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Narjes Kamali Kermani

Narjes Kamali Kermani 

Instructor
Contact Number: -
Room: -
Email: 
Showing 1 - 50 of 110 results.
of 3