رئیس دبیرخانه هيأت اجرايي جذب اعضای هيأت علمي

سمت سازمانی: رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
نام و نام خانوادگی: دکتر حسن ایزانلو
مدرک تحصیلی: دکتری - زبان روسی
شماره تماس مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۵۷
فکس : ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۵
پست الکترونیک : h.izanloo@ub.ac.ir
مکان اسقرار واحد : سازمان مرکزی – دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
 
  •  کاربر گرامی :
جهت طرح مشکل، ارائه راهکار و انتقادات خود می توانید با پست الکترونیکی jazb_bojnord@ub.ac.ir ارتباط برقرار نمایید.