لیست تلفن های دانشگاه

 
لطفا در صورت وجود اختلال د رخطوط مستقیم از طریق تماس با شماره تلفن ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰ و تلفن های داخلی اقدام نمایید. 
 

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

تلفن داخلی

احمد محقر

رئيس دانشگاه

 

مجید فرخ منش

مسئول دفتر ریاست

۱۰۰۴

میثم ارحامی

کارشناس

۱۰۰۶

 

دفتر تحقیق

۱۰۰۷

محمد شيخ زاده

رئیس دفتر ریاست

۱۰۱۳

اعظم قریان

كارشناس همكاري هاي علمي و بين المللي

۱۰۱۵

سیدابوالحسن وقارموسوی

 روابط عمومی

۱۰۱۴

حسین حسین زاده

مسئول انتظامات

۱۰۲۳

محسن محتشمی کیا

رئیس اداره حراست

۱۰۲۱

محمد شاه پسندی

كارشناس حفاظت فناوري اطلاعات

۱۰۲۲

مریم سروری

کارشناس مسئول حراست

۱۰۲۴

هاشم وحدانی

مدیر طرح وبرنامه

۱۰۴۱

علی سیفی

کارشناس

۱۰۴۶

زهرا روان راز

رئیس گروه برنامه وبودجه

۱۰۴۳

بتول پرهیزگار

کارشناس برنامه بودجه

۱۰۴۴

سمیرا ضیغم جهانی

كارشناس تحول اداري و بهره وري

۱۰۴۵

حسن ایزانلو

سرپرست دبيرخانه هيات اجرايي جذب

۱۰۵۷

مجيد جوان

كارشناس دبيرخانه جذب اعضاء هيات علمي

۱۰۵۸

محمد باقر مقدسی

مديرامور حقوقي، قراردادها و پاسخگويي به شكايات

۱۰۶۵

مهشید نظری

كارشناس امور حقوقي

۱۰۶۶

اميدرضا دهقان

معاون آموزشی پژوهشی

۱۰۷۱

مهدی اسحاقی

كارشناس معاونت آموزشي

۱۰۷۲

مهدی عباس زاده

كارشناس معاونت آموزشي

۱۰۷۳

حمید فدیشه ای

سرپرست گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات

۱۰۱۲

ابراهیم دشتی

کارشناس مسئول گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات

۱۰۱۳

مصطفی علی آبادی

کارشناس گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات

۱۰۱۴

مهدی رحیم زاده

کارشناس گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات

۱۰۱۵

رجبعلی سجادیان فر

کارشناس گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات

۱۰۱۶

وحیده بجنوردی

کارشناس مسئول آموزش

۲۱۲۸

اکبر پاد

رئیس کتابخانه مرکزی

۱۱۳۷

فرشته خانی

کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی

 

بهاره ضیغم جهانی

کارشناس خدمات فنی و فهرست نویسی

 

نجمه نوروزیان

کارشناس اطلاع رسانی و مرجع

 

جواد هراتی

معاون فرهنگي و اجتماعي

۱۱۵۸

مجتبی مجرد

سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی

۱۱۶۶

عباس مروجی

كارشناس برنامه ريزي فرهنگي

۲۱۳۸

طیبه محمودیان

رئيس گروه حمايت و پشتيباني فرهنگي و اجتماعي

۲۱۳۹

کامران رادمنش

كارشناس معاونت فرهنگي و اجتماعي

۱۱۵۹

یاسر طالبی

كارشناس مسئول امور فوق برنامه

۲۱۴۱

محمد رضا قربانی

سرپرست معاونت دانشجويي

۱۱۷۶

مهدي بي غم

كارشناس معاونت دانشجوئی

۱۱۷۷

امین روشناس

کارشناس

۱۲۵۶

حسن قربان پور

رئیس اداره رفاه دانشجویی

۱۱۸۸

حسن صمدی کاظمی

کارشناس واحد خوابگاه ها

۱۱۸۹

مجید شمشیرگران

کارشناس رفاه دانشجویی

۱۱۸۵

عطیه منادی

کارشناس خوابگاه های خواهران

۱۱۹۰

مجتبی قدرتی

کارشناس واحد تغذیه

۱۱۸۶

مجید ناصری

کارشناس تربیت بدنی برادران

 

لیلا دلقندی

کارشناس تربیت بدنی خواهران

 

حسين احمد برآبادي

سرپرست مركز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجويي

۱۲۱۰

محمود نیک سرشت

كارشناس مشاوره و راهنمايي دانشجويي

۱۲۱۲

زکیه بیدکی

كارشناس مركز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجويي

 ۱۲۱۲

پروین نجف زاده

پرستار

 ۱۲۱۱

حسن جعفریانی

معاون اداری مالی

۱۲۲۰

محمد یزدانی

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی

۱۲۲۱


مدیر امور اداری و پشتیبانی

۱۲۲۸

ابوالفضل طراوتی

کارشناس امور اداری

۱۲۲۹

محمد ریحانی

کارشناس مسئول اداره کارگزینی

۱۲۳۵

سروش محمدپور

کارشناس دبیرخانه مرکزی

۱۲۳۷

سیدرضا پرویز

کارشناس کارگزینی هیات علمی

۱۲۳۶

مریم ترابی

کارشناس پژوهش

 ۱۱۰۶

مرتضی شیری

کارشناس ابنیه

۱۲۵۵

محمد وحیدی نژاد

رئیس اداره عمومی و تدارکات

۱۲۳۱

محمد سعیدی

مامور خرید

۱۲۴۱

مهدی ارکی

مامور خرید

۱۲۴۰

مهدی محمد پور

کارپرداز

۱۲۳۲

محمد سلطانی

راننده

۱۲۳۹

معصومه ارغند

کارشناس آموزش

 

مریم نیازی

کارشناس مسئول اداره دبیر خانه مرکزی

۱۲۳۳

رضا کاوانلویی

انباردار

۲۲۵۶

سعيد كريمي

مدیر امور مالی

۱۲۷۳

پرويز شيردل

رئیس اداره دریافت وپرداخت

۱۲۷۸

فاطمه كفايتي

کارشناس امور مالی

۱۲۸۰

فاطمه وظيفه شناس

کارشناس امور مالی

۱۲۷۹

حسين ميرصالحي

کارشناس امور مالی

۱۲۸۳

مرتضی بياني

کارشناس امین اموال

۱۲۸۴

حسن كمالي

کارشناس امورمالی

۱۲۸۱

رضا کاوانلویی

کارشناس کاردکس

۱۲۳۰

مهران محمدی

رئيس اداره امور فني ونظارت بر طرحهاي عمراني

۱۲۶۳

حسن فاخری

كارشناس دفتر طرحهاي عمراني

۱۲۶۴

ونداد گرمه

كارشناس اداره امور فني و نظارت بر طرحهاي عمراني

۲۱۸۸

سعید کیانفر

كارشناس اداره امور فني ونظارت بر طرحهاي عمراني

۱۲۵۴

علی خوش صفا

رئیس اداره فنی

۱۲۵۳

امین علی آبادی

كارشناس دانشكده هنر

۲۱۹۱

محمود مشکات

كارشناس دانشكده هنر

۱۳۱۴

عادله طالب زاده

مدیر گروه ارتباط تصویری

۲۱۹۳

حسام الدین آرمان

سرپرست گروه آموزشي صنايع دستي

۲۱۹۵

مریم قربان زاده

مدیر گروه معماری

۲۱۹۹

علی دانشوری

مدیر گروه شهرسازی

۲۲۰۱

 

كارشناس آزمايشگاه

۲۲۰۹

سیدرضا هاشمی

كارشناس آزمايشگاه

۲۲۱۲

علی مرتضائیان

كارشناس آزمايشگاه

۲۲۱۳

رحیمی

شرکت خدماتی

۱۲۴۲

رضا جوارشی، میلاد ضمیری

تاسیسات

۲۲۲۰

حميد رضا طیبی نسب

مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري

۲۲۲۴

رمضانی

دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري

۲۲۲۵

محمدعلی ارحامی

سرپرست مرکز آموزش های آزاد و مجازی

 

قاسمی

 

دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري

 

۲۲۲۶

 

عبدالله خشنودی

 

مدیریت امور پژوهشی و فناوری

 

۱۱۰۴

 

یوسف یوسفی

 

کارشناس امور پژوهشی و فناوری

 

۱۱۱۱

 

مریم ترابی

 

کارشناس امور پژوهشی و فناوری

 

۱۱۰۶

 

 

مرکز شتاب

۱۱۲۸

جواد ناظری

کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی

۱۰۴۰

هادی عباسی

رئیس هیات نظارت

۱۰۳۳

فاطمه منتظری

کارشناس نظارت و ارزیابی

۱۰۳۴

رضا باغدار

کارشناس گروه کارآفرینی و  ارتباط با صنعت

۱۱۲۷

مهران گرمه

رئیس گروه کارآفرینی و  ارتباط با صنعت

۱۱۲۶

 

آزمایشگاه آپا

۱۰۷۶