اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

امین امیری دلوئی
  • امین امیری دلوئی 

  • | گروه مهندسی مکانیک |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : a.amiri [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مقاومت مصالح 1119026 1 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه مقاومت مصالح 1119026 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
استاتیک 1119013 3 01 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
استاتیک و مقاومت مصالح 1118017 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ترمودیتامیک2 1119018 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مکانیک سیالات1 1119020 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج سه شنبه (17:30 - 19:30) 1397/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
استاتیک ومقاومت مصالح 1111106 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آزمایشگاه مقاومت مصالح 1119026 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
استاتیک و مقاومت مصالح 1118017 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ترمودیتامیک2 1119018 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مقاومت مصالح 1 1119015 3 01 هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
استاتیک ومقاومت مصالح 1111106 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
استاتیک و مقاومت مصالح 1118017 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (17:30 - 19:30) 1396/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
ترمو دینامیک1 1119017 3 01 هفته های فرد شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مقاومت مصالح 1 1119015 3 01 هفته های زوج یک شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (17:30 - 19:30) 1396/04/07 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
استاتیک و مقاومت مصالح 1117017 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


نمایش 8 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 1