اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

عبدالرضا محمدی
  • عبدالرضا محمدی 

  • | گروه مهندسی برق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : a.mohammadi [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات مهندسی 1116140 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
سیگنالها و سیستم ها 1116104 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مدارهای الکتریکی 2 1116103 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ریاضیات مهندسی 1114054 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ریاضیات مهندسی 1116140 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سیگنالها و سیستم ها 1116104 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدارهای الکتریکی 1 1116141 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدارهای الکتریکی 2 1116103 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی 1116140 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سیگنالها و سیستم ها 1116104 3 01 هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مدارهای الکتریکی 2 1116103 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
ریاضیات مهندسی 1114054 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه