اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

بهنام سربخشیان
  • بهنام سربخشیان 

  • | ارتباط تصویری |
  • مربی
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : b.sarbakhshian [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با هنر در تاریخ(1) 1215011 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آشنایی با هنر های سنتی ایران 1215013 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
کارگاه تخصصی صنایع دستی(1) 1215034 8 02 هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1396
کارگاه تخصصی صنایع دستی(1) 1215034 8 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1396
کارگاه مواد روشهای ساخت 1 1215042 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1396
نمایش 5 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه