اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

محمود بخشی
  • محمود بخشی 

  • | گروه ریاضی |
  • دانشیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : bakhshi [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جبر بول وعلوم کامپیوتر 1512735 3 01 1397/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
منطق های غیر کلاسیک 1513003 4 01 1397/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جبر جامع 1513002 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1396/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ساختارهای جبری منطقی 1513010 4 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها 1512723 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 5 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه