اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

داود بخشش
  • داود بخشش 

  • | گروه علوم کامپیوتر |
  • استادیار
  • اتاق : 119
  • شماره تماس : +985832201000
  • پست الکترونیکی : d.bakhshesh [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی علوم ریاضی 1514013 3 02 1397/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
برنامه سازی پیشرفته 1511704 3 01 1397/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
جبر خطی عددی 1511707 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مبانی آنالیز عددی 1511745 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مبانی علوم ریاضی 1511742 3 01 1397/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
اصول سیستمهای عامل 1511706 4 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارگاه کامپیوتر 1511750 1 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1396
کارگاه کامپیوتر 1511750 1 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1396
مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی 1511720 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نظریه محاسبه 1511713 3 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نمایش 10 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه