اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

فرشید پورشهابی
  • فرشید پورشهابی 

  • | اقتصاد |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : f.pourshahabi [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد خرد 1313029 4 02 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
اقتصاد سنجی 1313031 3 01 هفته های فرد شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
کلیات علم اقتصاد 1313187 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 3 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه