اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

غلامحسین خرمی
  • غلامحسین خرمی 

  • | فیزیک |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : gh.khorami [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه فیزیک عمومی4 1515011 2 01 نامشخص ترم دوم 1396
فیزیک عمومی4 1515007 3 01 1397/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
مکانیک کوانتومی1 1515025 3 01 1397/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
تاریخ و فلسفه علم فیزیک 1515061 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
فیزیک عمومی4 1515007 3 01 هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مکانیک کوانتومی1 1515025 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نمایش 6 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه