اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

سید قاسم رستمی

توضیحات استاد


متولد: 1355/11/4 (24 ژانویه 1977) در مشهد مقدس

کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری (کرایش ژئودزی) از دانشگاه تهران در سال 1381

کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری از دانشگاه تبریز درسال 1378

دیپلم رشته ریاضی فیزیک از دبیرستان حاج تقی آقا بزرگ مشهد مقدس در سال 1374

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد از بهمن 1391 تا کنون

دبیر کمیته علمی ستاد استهلال دفتر رهبری ازسال 1385 تا کنون

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد (ازاردیبهشت 1382 تا مهر 1384) و واحد تفت (از مهر 1384 تا بهمن 1391)

مشاور نقشه برداری  در پروژه کارخانه تولید اکسید اورانیوم سازمان انرژی اتمی- اردکان از سال 1382 تا 1384

کارشناس طرح و مطالعه مسیر اداره کل راه و ترابری خراسان در سال 1379

 

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی ژئودزی 1117080 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نقشه برداری مسیر و زیرزمینی 1117072 3 01 هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اردوی کارورزی 1117039 4 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
تئوری خطاها 1117013 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ژئودزی2 و محاسبات 1117032 4 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ژئودزی فیزیکی 1117034 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ژئودزی ماهواره ای 1117035 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سرشکنی 1117014 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
نجوم ژئودزی 1117033 2 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج یک شنبه (17:30 - 19:30) 1397/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
نقشه برداری زیرزمینی 1117025 2 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نقشه برداری مسیر و زیرزمینی 1117072 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تئوری خطاها 1117013 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
دستگاههای پیشرفته و نرم افزارهای نقشه برداری 1117065 2 02 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هفته سوم سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته پنجم سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته هفتم سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته نهم سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
دستگاههای پیشرفته و نرم افزارهای نقشه برداری 1117065 2 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هفته سوم سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته پنجم سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته هفتم سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته نهم سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ژئودزی2 و محاسبات 1117032 4 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ژئودزی فیزیکی 1117034 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ژئودزی ماهواره ای 1117035 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سرشکنی 1117014 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نجوم ژئودزی 1117033 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل 1117023 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه