اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

حسام الدین آرمان
  • حسام الدین آرمان 

  • | ارتباط تصویری |
  • مربی
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : h.arman [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با سایر هنرها 1213069 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
طرح اشیاء در تمدن اسلامی 1215022 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارگاه تخصصی صنایع دستی(2) 1215035 8 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1396
هندسه نقوش در صنایع دستی ایران(1) 1215014 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 16:30) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 4 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه