اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

حامد اعظمی
  • حامد اعظمی 

  • | گروه مهندسی شیمی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : h.azami [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت1 1118028 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/05 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1396
انتقال حرارت2 1118029 3 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مقدمه بر نانو فناوری 1118052 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مهندسی محیط زیست 1113008 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مهندسی محیط زیست 1113008 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مهندسی محیط زیست 1113008 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
انتقال حرارت2 1118029 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
تصفیه آبهای صنعتی 1118046 3 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مقدمه ای بر مهندسی شیمی 1118045 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (16:30 - 18:30) ترم اول 1396
مقدمه ای بر مهندسی شیمی 1118045 2 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/03 (16:30 - 18:30) ترم اول 1396
مقدمه ای بر مهندسی شیمی 1118045 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/03 (16:30 - 18:30) ترم اول 1396
نمایش 11 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه