اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

حسین دلاوری امرئی
  • حسین دلاوری امرئی 

  • | گروه مهندسی شیمی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : h.delavari [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مکانیک سیالات 1118025 1 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1396
مقدمه ای بر علوم زیستی 1118021 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مکانیک سیالات 1 1118023 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مکانیک سیالات 2 1118024 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب 1113062 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مقدمه ای بر علوم زیستی 1118021 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 1 1118023 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 2 1118024 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
معادلات دیفرانسیل 1115005 3 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب 1113062 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 1 1118023 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مکانیک سیالات 2 1118024 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب 1113062 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه