اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

حامد جوادی
  • حامد جوادی 

  • | گروه مهندسی برق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : h.javadi [AT] ub.ac.ir

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز سیستم های دیجیتال 1 1116118 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
سیستم های دیجیتال 1 1116112 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج دو شنبه (17:30 - 19:30) 1397/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سیستم های دیجیتال 2 1116113 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
احتمال مهندسی 1116110 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد دو شنبه (17:30 - 19:30) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آز سیستم های دیجیتال 1 1116118 1 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1396
سیستم های دیجیتال 1 1116112 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
سیستم های دیجیتال 2 1116113 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج دو شنبه (17:30 - 19:30) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 7 نتیجه
از 1

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه