اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

هومن نعیمی

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات مکانیکی 1119029 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ریاضی مهندسی 1119011 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مکانیک سیالات1 1119020 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
معادلات دیفرانسیل 1115005 3 05 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد مهندسی 1113009 2 01 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد مهندسی 1116101 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
ریاضی مهندسی 1119011 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مکانیک سیالات1 1119020 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه