اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

حسین شهرکی
  • حسین شهرکی 

  • | گروه مهندسی عمران |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : h.shahraki [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایداری سازه 1113192 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1396
تحلیل سازه ها1 1113022 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
تحلیل سازه ها2 1113023 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
پروژه سازه های فولادی 1113184 1 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
تحلیل سازه ها1 1113022 3 01 هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
تحلیل سازه ها2 1113023 3 01 هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (08:00 - 12:30) ترم اول 1396
ریاضیات عالی مهندسی 1113101 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (08:00 - 12:30) ترم اول 1396
پروژه سازه های فولادی 1113184 1 02 نامشخص نامشخص 3953
پروژه سازه های فولادی 1113184 1 01 نامشخص نامشخص 3953
پایداری سازه ها 1113105 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/29 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1395
پروژه سازه های فولادی 1113184 1 03 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه سازه های فولادی 1113184 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
تحلیل سازه ها1 1113022 3 01 هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
تحلیل سازه ها2 1113023 3 01 هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


نمایش 6 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 1