اعضای محترم هیئت علمی 

برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

اعضای هیات علمی

جواد صائبی
  • جواد صائبی 

  • | گروه مهندسی برق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی : j.saebi [AT] ub.ac.ir

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز تحلیل سیستم های قدرت 1116123 1 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1396
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 1116111 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 1116121 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
حفاظت و رله 1116137 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آز تحلیل سیستم های قدرت 1116123 1 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1396
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 1116111 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 1116121 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
حفاظت و رله 1116137 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آز تحلیل سیستم های قدرت 1116123 1 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 1116111 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 1116121 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
حفاظت و رله 1116137 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


نمایش 12 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 1
نمایش 12 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 1